početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
STUDIRANJE NA DALJINU
OSNOVNA PRAVILA STUDIRANJA NA DALJINU NOVO O STUDIRANJU NA DALJINU
PRISTUP MATERIJALIMA PREDMETI - INFO PAKETI
RASPORED POLAGANJA ISPITA KONSULTACIJE U LETNJEM SEMESTRU 2009/2010

 

E-mail: studijenadaljinu@ekof.bg.ac.rs


Studenti iz programa STUDIRANJE NA DALJINU u pogledu svojih prava i obaveza su u potpunosti izjednačeni sa ostalim samofinansirajućim studentima, osim u sledećem:

1. pravo pohađanja nastave
2. obaveza polaganja kolokvijuma pre izlaska na ispit

Student iz programa STUDIRANJE NA DALJINU, koji u toku jedne školske godine ispuni uslov za upis u narednu godinu studija, može, prema sopstvenom izboru, nastaviti studije u programu STUDIRANJE NA DALJINU kao student koji plaća školarinu ili kao student koji studira na teret budžeta

Ekonomski fakultet obezbeđuje studentima programa STUDIRANJE NA DALJINU:

1. neophodnu literaturu
2. ekskluzivan pristup materijalima za pripremu ispita (preko interneta)
3. mogućnost komunikacije sa nastavnicima i saradnicima fakulteta tokom cele školske godine (preko interneta)
4. neposredne konsultacije, jedan do dva puta mesečno, sa nastavnicima i saradnicima fakulteta na fakultetu u Beogradu
5. u slučaju većeg broja studenata sa određenog geografskog područja Fakultet bi razmotrio mogucnost osnivanja centra (učionica sa pratećim tehničkim sredstvima) za to područje i imenovanja odgovornog lica za taj centar
6. ako je zadovoljen prethodni uslov, Fakultet bi razmotrio mogućnost organizovanja neposrednih konsultacija u samom centru
7.U svakom slučaju polaganje ispita se obavlja, zajedno sa ostalim studentima, tokom redovnih ispitnih rokova na fakultetu u Beogradu

Beograd, 25.04.2005.

Rukovodilac programa
Studije na daljinu
dr Zoran Popović

 
 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF