početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
Postdiplomske studije
 

POSTDIPLOMSKE STUDIJE DO ŠKOLSKE 2006/07Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, od 30.06.2010. godine i Statuta EF:

1. Studenti upisani na poslediplomske – magistarske studije u školskim 2004/05 i 2005/06 imaju pravo polaganja preostalij ispita i to do 30. septembra 2011. godine.
2. Studenti upisani na poslediplomske – magistarske studije u ranijim školskim godinama imaju pravo samo prijave magistarske teze ukoliko su ispunili uslove za prijavu (položili ispite i odbranili seminarske radove).
3. Rok za odbranu magistarske teze je 30. septembar 2014

ROK ZA ODBRANU MAGISTARSKOG RADA

Krajnji rok za prijavu magistarske teze (zakon o Univerzitetu iz 2002. godine)Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF