početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
PLAN NASTAVE po usmerenjima 2008.
Ekonomska analiza i politika
Marketing
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
Trgovinski menandžment i marketing
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Turizam i hotelijerstvo
Statistika, informatika i kvantitativne finansije
Menadžment

Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

 

PLAN NASTAVE po usmerenjima 2004.
Ekonomska analiza i politika
Marketing
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
Trgovinski menandžment i marketing
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Turizam i hotelijerstvo
Statistika, informatika i kvantitativne finansije
Menadžment

Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

 

 
PLAN NASTAVE po usmerenjima 2000.
Ekonomska analiza i politika
Marketing
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
Trgovinski menandžment i marketing
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Turizam i hotelijerstvo
Statistika i informatika
Menadžment
Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF