početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENA ANALIZA
Rukovodilac: prof. dr Kata Škarić - Jovanović
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Finansijsko izveštavanje u EU i MRSa 1

dr Kata Škarić - Jovanović
dr Vladimir Poznanić

2. Konsolidovani bilansi 1

dr Jovan Ranković
dr Kata Škarić-Jovanović

3. Procena vrednosti preduzeća

1

dr Vladimir Poznanić

4. Strategijsko upravljanje 2

dr Jovan Todorović
dr Momčilo Milisavljević

5. Upravljanje poslovnim finansijama

2

dr Milorad Ivanišević
dr Slavoljub Martić

6. Specijalni i poreski bilansi

2

dr Jovan Ranković
dr Gavrilo Ilić

7. Politika dobiti preduzeća 3

dr Nikola Stevanović
dr Dejan Malinić

8. Revizija finansijskih izveštaja

3

dr Slavoljub Martić

9. Organizacija računovodstvenog informacionog sistema

3

dr Radojko Lukić
dr Radmila Jablan - Stefanović

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF