početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: MENADžMENT U TURIZMU
Rukovodilac: prof. dr Krunoslav Čačić
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Turističko tržište 1 dr Slobodan Unković
dr Krunoslav Čačić
dr Ognjen Bakić
2. Strategijski marketing 1 dr Branko Maričić
dr Momčilo Milisavljević
dr Jovan Todorović
3. Trgovinska politika 1 dr Stipe Lovreta
dr Mlađen Kovačević
dr Goran Petković
4. Poslovni sistemi u turizmu 2 dr Krunoslav Čačić
dr Jovan Popesku
dr Dejan Erić
5. Upravljanje marketingom u turističkoj politici 2 dr Bojan Zečević
dr Slobodan Unković
dr Čedomir LJubojević
6. Upravljanje prostorom u turizmu 2 dr Refik Šećibović
dr Vladan Božić
dr Marija Maksin-Mićić
7. Istraživanje potrošača u turizmu 3 dr Branko Maričić
dr Ivan Štajnberger
8. Informacioni sistemi u turizmu 3 dr Rade Stankić
dr Hasan Hanić
9. Strategije tržišnog komuniciranja 3 dr Mirjana Gligorijević
dr Radoslav Senić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF