početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: MARKETING MENADŽMENT
Rukovodilac: prof. dr Branko Maričić
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Strategijski marketing 1 dr Branko Maričić
dr Momčilo Milisavljević
2. Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistemi 1 dr Hasan Hanić
dr Milan Eremić
3. Istraživanje potrošača u marketingu 1 dr Branko Maričić
dr Ivan Štajnberger
4. Upravljanje međunarodnim marketingom 2 dr Branko Rakita
dr Čedomir Nestorović
5. Upravljanje distribucijom 2 dr Stipe Lovreta
dr Vladan Božić
6. Turističko tržište 2 dr Krunoslav Čačić
dr Slobodan Unković
dr Bojan Zečević
7. Integrisane marketing komunikacije 3 dr Mirjana Gligorijević
dr Galjina Ognjanov
8. Upravljanje kvalitetom 3 dr Dušanka Ušćumlić
9. Strategijsko upravljanje 3 dr Dejan Erić
dr Momčilo Milisavljević
dr Jovan Todorović

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
* Smer je u postupku usvajanja.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF