početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: DEMOGRAFIJA
Rukovodilac: dr Biljana Radivojević. vanr. prof.
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Nauka o stanovništvu

1

dr Branislav Đurđev
dr Miroslav Rašević

2. Demografska analiza i projekcije

1

dr Biljana Radivojević
dr Dušan Breznik

3. Statistički metodi u demografiji

1

dr Mileva Žižić
dr Dubravka Pavličić
dr Dragoslav Mladenović

4. Reprodukcija stanovništva

2

dr Miroslav Rašević
dr Mirjana Rašević

5. Migracije stanovništva

2

dr Vladimir Grečić
dr Milena Spasovska

6. Računarstvo

2

dr Rade Stankić
dr Nenad Mitić

7. Strukture stanovništva

3

dr Dragoslav Mladenović
dr Gordana Matković

8. Demografski modeli

3

dr Srđan Bogosavljević
dr Biljana Radivojević

9. Izborni predmeti (bira se jedan)a. Brak i porodica

3

dr Anđelka Milić
dr Nila Kapor-Stanulović

b. Stanovništvo i zdravlje

3

dr Mirjana Rašević
dr Đorđe Kozarević

c. Stanovništvo Jugoslavije

3

dr Biljana Radivojević
dr Svetlana Radovanović

d. Antropogeografija

3

dr Milena Spasovska
dr Branislav Đurđev

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF