početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: MENADžMENT U TRGOVINI
Rukovodilac: prof. dr Stipe Lovreta
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Trgovinska politika

1

dr Stipe Lovreta
dr John Dawson
dr Jelena Kozomara

2. Strategijski marketing

1

dr Branko Maričić
dr Momčilo Milisavljević
dr Jovan Todorović

3. Turističko tržište

1

dr Krunoslav Čačić
dr Slobodan Unković
dr Bojan Zečević

4. Trgovinski i međunarodni marketing

2

dr Goran Petković
dr Branko Rakita
dr Mirjana Gligorijević

5. Upravljanje fizičkom distribucijom

2

dr Vladan Božić
dr Slobodan Aćimović
dr Nada Barac

6. Strategijski trgovinski menadžment

2

dr Stipe Lovreta
dr Dragan Đuričin
dr Nebojša Janićijević

7. Elektronska trgovina

3

dr Predrag Bjelić
dr Jelena Končar
dr Jakov Crnković

8. Izborni predmet (bira se jedan)
a) Menadžment prodaje (strategijski pristup)

3

dr Goran Petković
dr Nebojša Janićijević

b)Informacioni sistemi u trgovini

3

dr Hasan Hanić
dr Branko Maričić
dr Rade Stankić

9. Izborni predmeti (bira se jedan)a) Integrisane marketing komunikacije

3

dr Mirjana Gligorijević
dr Galjina Ognjanov

b) Berze i finansijska tržišta

3

dr Dejan Erić
dr Dejan Šoškić
dr Branko Vasiljević

c) Geografija marketinga i komercijalni urbanizam

3

dr Refik Šećibović
dr Boris Begović
dr Goran Milićević

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
* Značajan deo ispita za svaki predmet čini pristupni rad koji obrađuje konkretan primer iz savremene prakse.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF