početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
Rukovodilac: prof. dr Jovo Vuleta
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Matematika

1

dr Miodrag Ivović
dr Branislav Boričić
2. Matematička statistika

1

dr Vladislav Milošević
dr Nebojša Marić
3. Baze i analiza podataka

1

dr Rade Stankić
dr Jasna Soldić-Aleksić
dr Hasan Hanić
4. Ekonometrija

2

dr Milena Jovičić
dr Zorica Mladenović
5. Operaciona istraživanja

2/3

dr Marko Backović
dr Jovo Vuleta
dr Tomislav Zečević
6. Strategijsko upravljanje

2

dr Dragan Đuričin
dr Jovan Todorović
7. Izborni predmeti (biraju se tri)

 
a. Matematičko programiranje

3

dr Vera Kovačević-Vujičić
dr Danijel Cvjetićanin
b. Teorija igara

3

dr Marko Backović
dr Danijel Cvjetićanin
d. Makroekonomski modeli

3

dr Danica Popović
dr Bojan Dimitrijević
e. Teorija odlučivanja

3

dr Dubravka Pavličić
dr Blagoje Paunović
f. Računarstvo

3

dr Rade Stankić
dr Jasna Soldić-Aleksić
g. Modeli dinamičke optimizacije

3

dr Branislav Boričić
dr Jovo Vuleta
10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika
* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF