početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: MEĐUNARODNI MENADŽMENT I MARKETING
Rukovodilac: prof. dr Branko Rakita
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Međunarodna trgovinska politika 1

dr Branislav Pelević
dr Predrag Bjelić
dr Stipe Lovreta

2. Međunarodna biznis i menadžment 1

dr Branko Rakita
dr Jelena Kozomara
dr Radovan Kovačević

3. Poslovna strategija

1

dr Dragan Đuričin
dr Stevo Janošević
dr Blagoje Paunović

4. Finansijski aspekti međunarodnog poslovanja 2

dr Predrag Jovanović Gavrilović
dr Vladimir Vučković
dr Dejan Miljković

5. Upravljanje međunarodnim marketingom

2

dr Branko Rakita
dr Čedomir Nestorović
dr Galjina Ognjanov

6. Upravljanje rizikom i investicijama

2

dr Blagoje Paunović
dr Milorad Ivanišević
dr Dragan Đuričin

7. Međunarodna finansijska tržišta i bankarstvo

3

dr Dejan Šoškić
dr Boško Živković

8. Unapređenje izvoza

3

dr Jelena Kozomara
dr Mlađen Kovačević

9. Kreativni marketing i tržišno komuniciranje

3

dr Mirjana Gligorijević
dr Galjina Ognjanov
dr Branko Rakita
(mentorska priprema)

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
* Smer je u procesu usvajanja.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF