početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: FISKALNI I MONETARNI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE DRUŠTVENIM DELATNOSTIMA
Rukovodilac: prof. dr Stevan Devetaković
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Javne finansije

1

dr Božidar Raičević
dr Gordana Ilić - Popov
dr Diana Dragutinović

2. Monetarni menadžment

1

dr Aleksandar Živković
dr Đorđe Đukić
dr Veroljub Dugalić

3. Makroekonomija i finansiranje razvoja

1

dr Miomir Jakšić
dr Diana Dragutinović
dr Ljubomir Madžar

4. Komparativne poreske i budžetske strukture

2

dr Božidar Raičević
dr Dejan Popović
dr Milica Bisić

5. Finansijski i bankarski menadžment

2

dr Aleksandar Živković
dr Milorad Ivanišević
dr Borko Krstić

6. Menadžment društvenih i socijalnih delatnosti

2

dr Stevan Devetaković
dr Biljana Jovanović - Gavrilović
dr Milorad Filipović

7. Metodologija naučno-istraživačkog rada

3

grupa nastavnika

Opcija:
Monetarni i fiskalni menadžment

(student bira 3 od 7 predmeta)
rukovodilac: dr Aleksandar Živković, van. prof.
a. Elektronski novac i menadžment platnog prometa 3

dr Hasan Hanić
dr Života Ristić
dr Emilija Vuksanović

b. Finansijsko tržište i berze 3

dr Boško Živković
dr Dejan Erić
dr Žaklina Stojanović

c. Finansijski informacioni sistemi 3

dr Hasan Hanić
dr Rade Stankić

d. Međunarodni finansijski menadžment 3

dr Predrag Jovanović - Gavrilović
dr Marko Radičić
dr Sinisa Zarić

e. Menadžment osiguranja i institucionalni investitori 3

dr Jelena Kočović
dr Dejan Šoškić
dr Tatjana Rakonjac - Antić

đ. Menadžment javnog sektora 3

dr Jurij Bajec
dr Milica Bisić
dr Ljubinka Joksimović

e. Finansijska kontrola i revizija

3

dr Vladimir Poznanić
dr Radojko Lukić
dr Milovan Stanišić

Opcija:
Menadžment društvenih i socijalnih delatnosti
(student bira 3 od 7 predmeta)
rukovodilac: prof. dr Stevan Devetakovic
a. Ekonomija rada i kadrovski menadžment 3

dr Biljana Jovanović - Gavrilović
dr Nikola Malenović
dr Mihail Arandarenko

b. Ekonomika nauke i obrazovanja 3

dr Stevan Devetaković
dr Refik Secibović
dr Slobodan Kotlica

v. Finansiranje javnih službi i neprofitnih organizaci- ja i institucija 3

dr Bojan Dimitrijević
dr Milorad Ivanišević
dr Goran Milićević

g. Ekonomika prirodnih resursa i zaštita životne sredine

3

dr Gojko Rikalović
dr Refik Šećibović
dr LJubodrag Savić

d. Raspodela i socijalna politika 3

dr Biljana Jovanović - Gavrilović
dr Čedomir Čupić
dr Sofija Adzić

đ. Ekonomika zdravstvenog osiguranja 3

dr Jelena Kočović
dr Tatjana Rakonjac - Antić
dr Predrag Šulejić

e. Penzioni fondovi i javna potrošnja 3

dr Biljana Jovanović - Gavrilović
dr Milorad Filipović
dr Tatjana Rakonjac - Antić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF