početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: TEORIJA I POLITIKA PRIVREDNOG RAZVOJA
Rukovodilac: prof. dr Biljana Jovanović Gavrilović
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Teorija i politika privrednog razvoja

1

dr Biljana Jovanović Gavrilović
dr Milorad Filipović
dr Diana Dragutinović

2. Privredni sistem i tranzicija jugoslovenske privrede

1

dr Jurij Bajec
dr LJubinka Joksimović
dr Gojko Rikalović

3. Međunarodne finansije

1

dr Predrag Jovanović-Gavrilović
dr Oskar Kovač

4. Međunarodna trgovina i privredni razvoj

2

dr Branislav Pelević
dr Danica Popović

5. Modeli privrednog rasta

2

dr Diana Dragutinović
dr Ljubomir Madžar

6. Teorija i politika platnog bilansa

2

dr Branislav Pelević
dr Oskar Kovač

7. Tehnološki razvoj

3

dr Stevan Devetaković
dr Šahin Mandal
dr Ljubodrag Savić

8. i 9. Izborni: (u okviru navedenih predmeta biraju se dva)
a. Turizam i privredni razvoj

3

dr Krunoslav Čačić
dr Slobodan Unković
dr Boja Zečević

b. Saobraćaj i privredni razvoj

3

dr Vladan Božić
dr Gojko Rikalović
dr Ljubodrag Savić

c. Fiskalna politika i privredni razvoj

3

dr Gojko Rikalović
dr Božidar Raičević
dr Biljana Jovanović Gavrilović

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF