početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Rukovodilac: prof. dr Dragan Đuričin
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Poslovna strategija: formulisanje, vrednovanje i primena 1

dr Dragan Đuričin
dr Stevo Janošević

2. Strategijski marketing

1 dr Branko Rakita
dr Radoslav Senić

3. Strategijski kontroling

1 dr Nikola Stevanović
dr Dejan Malinić
4. Portfolio menadžment i investiciona strategija 2 dr Boško Živković
dr Dejan Šoškić
5. Upravljanje rizikom i investicijama 2 dr Blagoje Paunović
dr Stevo Janošević
6. Analiza okruženja 2 dr Božidar Cerović
dr Jelena Perović

7. Upravljanje odnosima sa kupcima

3 dr Stipe Lovreta
dr Goran Petković
8. ERP softver 3 dr Rade Stankić
dr Veljko Milutinović
9. Strategijsko upravljanje ljudskim resursima 3 dr Nebojša Janićijević
dr Biljana Bogićević - Milikić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
* Smer je u postupku usvajanja.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF