početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: TRŽIŠNA EKONOMIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVOM
Rukovodilac: prof. dr Miomir Jakšić
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Makroekonomska analiza

1

dr Miomir Jakšić
dr Bojan Dimitrijević
dr Aleksandra Praščević

2. Mikroekonomska analiza

1

dr Stojan Babić
dr Đorđe Šuvaković
dr Milica Bisić

3. Ekonomika javnog sektora

1

dr Jurij Bajec
dr Goran Pitić

4. Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

grupa nastavnika

Opcija:
TRŽIŠNA EKONOMIJA
5. Analiza javnog izbora 3

dr LJubinka Joksimović
dr Dubravka Pavličić

6. Tržišne strukture i institucionalna ekonomija

3

dr Milica Bisić
dr Ivan Vujačić
dr Siniša Zarić

7. Tržište faktora proizvodnje

3

dr Branko Medojević
dr Dejan Šoškić
dr Mihail Arandarenko

8. Ekonometrija 3

dr Pavle Petrović
dr Milena Jovičić
dr Zorica Mladenović

9. Politička ekonomija globalizacije i tranzicije

3

dr Milovan Pavlović
dr Bogdan Ilić
dr Radosav Aničić

10. Ekonomija otvorene privrede

3

dr Oskar Kovač
dr Danica Popović
dr Vladislav Grečić

Opcija:
UPRAVLJANJE DRŽAVOM U TRŽIŠNOJ PRIVREDI
5. Analiza javnog izbora 3

dr LJubinka Joksimović
dr Dubravka Pavličić

6. Tržišne strukture i institucionalna ekonomija

3

dr Milica Bisić
dr Ivan Vujačić
dr Siniša Zarić

7. Upravljanje procesom tranzicije

3

dr Božidar Cerović
dr LJubinka Joksimović

8. Ekonomika javnih preduzeća

3

dr Boris Begović
dr Nikola Fabris
dr Slavica Manić

9. Upravljanje ekonomskim funkcijama države

3

dr Božidar Raičević
dr Diana Dragutinović
dr Vlajko Petković

10. Ekonomija lokalne samouprave

3

dr Bojan Dimitrijević
dr Blagoje Paunović
dr Goran Milićević

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF