početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: AKTUARSTVO
Rukovodilac: prof. dr Jelena Kočović
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Osnovi osiguranja

1

dr Tatjana Rakonjac - Antić
dr Predrag Šulejić
2. Matematika

1

dr Branislav Boričić
dr Miodrag Ivović
3. Teorijska statistika

1

dr Ljiljana Petrović
dr Vladislav Milošević
dr Mileva Žižić
4. Analiza rizika i teorija odlucivanja

2

dr Blagoje Paunović
dr Danijel Cvjetićanin
5. Finansijsko-matematička analiza

2

dr Jelena Kočović
dr Dragan Vugdelija
6. Aktuarska matematika

2

dr Jelena Kočović
dr Dragan Vugdelija
7. Formiranje tarifa u osiguranju

3

dr Tatjana Rakonjac - Antić
dr Miodrag Lovrić
dr Jelena Kočović
8. Baze i analiza podataka

3

dr Rade Stankić
dr Jasna Soldić-Aleksić
dr Hasan Hanić
9. Izborni predmeti (bira se jedan)a. Upravljanje sredstvima osiguravajućih kompanija

3

dr Blagoje Paunović
dr Milorad Ivanišević
b. Organizacija zdravstvenog i penzijskog osiguranja

3

dr Tatjana Rakonjac - Antić
dr Biljana Jovanović Gavrilović
c. Revizija u osiguranju

3

dr Slavoljub Martić
dr Radojko Lukić
d. Makroekonomski modeli

3

dr Zorica Mladenović
dr Danica Popović
e. Finansijska tržišta

3

dr Boško Živković
dr Dejan Erić
dr Branko Vasiljević
f. Računovodstvo u osiguranju

3

dr Radojko Lukić
dr Slavoljub Martić
10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika
* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF