početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF

Savez studenata

Savez studenata Ekonomskog fakulteta je studentska organizacija koja dugi niz godina deluje na Ekonomskom fakultetu. U sprovođenju svojih aktivnosti Savez studenata pažnju posvećuje širenju ideja studentskog organizovanja, studentske solidarnosti, tolerancije i posebno širenju sloboda u iskazivanju potencijala studenata (što se prvenstveno odnosi na razvoj kritičkog mišljenja i ličnog angažovanja u prevazilaženju problema).


Delatnost SSEF-a je usmerena ka ispunjenju sledećih ciljeva:

- poboljšanju uslova studiranja;
- zastupanju interesa studenata pred organima Fakulteta;
- zaštiti studentskog standarda;
- popularizaciji vannastavnih aktivnosti;
- unapređenju međufakultetske saradnje, itd.
- U realizaciji naših aktivnosti SSEF je otvoren za saradnju sa svim pojedincima, grupama i   organizacijama kojima su bliski naši ciljevi.

KAKO FUNKCIONIŠE SSEF?

Članovi SSEF-a mogu biti svi studenti EF-a u Beogradu koji žele da uzmu aktivno učesće u organizaciji naših programa, uz poštovanje Statuta i organa SSEF-a.
Aktivnosti u SSEF-u se sprovode kroz rad 10 službi:
fakultet, studentski standard, kultura, press, marketing, sport, turizam, zabava, office i služba za međunarodnu saradnju.

Od najvažnijih akcija koje smo u prethodnom periodu realizovali izdvojićemo:

povratak studentskih predstavnika u organe Fakulteta:
Nastavno-naučno veće, Savet Fakulteta i disciplinsku komisiju za studente;
ucešće studenata u unapređenju nastavnog procesa i posebno u borbi protiv korupcije na fakultetu;
pokretanje inicijativa za analizu i reformu ispitnog procesa;
organizovanje škole stranih jezika;
organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi;
organizovanje tribina i predavanja u saradnji sa Studentskom poliklinikom;
distribucija kartice Easy Travel Card
distribucija lista “Student” Saveza studenata Beograda;
distribucija karata za beogradska pozorišta i bioskope;
info- centar SSEF-a o davanju informacija o rasporedu i rezultatima ispita telefonskim putem;
organizovanje studentskih ekskurzija;
organizovanje odlazaka studenata EF-a na letovanja i zimovanja preko ZPU po beneficiranim cenama;
organizovanje vikend putovanja u Budimpeštu i Prag u saradnji sa ZPU;
učešće sportske reprezentacije EF-a na Ekonomijadi i drugim turnirima;
organizovanje studentskih žurki na Fakultetu;
organizovanje Apsolventske večeri.

SLUŽBE SSEF-a

Fakultet - Povratkom studentskih predstavnika u rad organa Fakulteta (Nastavno- naučno veće i Savet Fakulteta) vraćena je mogućnost studentima da učestvuju u donošenju odluka, ukazuju na probleme u nastavnom i ispitnom procesu, i zajedno sa Rukovodstvom rešavaju najvažnija studentska pitanja (režim nastave, polaganja ispita, ispitni rokovi, nastavni program…).

Iz reda SSEF-a je delegiran i predstavnik studenata u disciplinskoj komisiji za studente, istovremeno i u antikorupcijskoj kampanji sprovedenoj na Fakultetu
Studentski standard – Služba daje informacije o raspodelama mesta u studentskim domovima, uslovima raspodele studentskih kredita i stipendija.

Kultura - Škola za strane jezike, u saradnji sa studentima i diplomcima sa Filološkog fakulteta, već je postala tradicija, i pored toga jedan od vidova negovanja međufakultetske saradnje.
Marketing služba radi na afirmaciji SSEF-a među studentima Fakulteta promovišući aktivnosti i rezultate SSEF-a, u cilju uključivanja novih članova i podmlađivanja organizacije.

Sport- SSEF-u možete dobiti i aktuelne informacije o besplatnim ili jeftinijim terminima za rekreaciju u sportskim centrima (bazeni, klizanje, tereni za mali fudbal i basket). Do ponovnog aktiviranja Sportskog društva Ekonomist, SSEF je učestvovao u organizaciji univerzitetskih sportskih turnira, a zatim su te ingerencije prenete na Sportsko društvo Ekonomist.

Turizam-svakog proleća SSEF organizuje apsolventske ekskurzije. Ove godine bile su aktuelne dve destinacije: Mediteranska tura (Italija, Francuska, Španija i Austrija), i Srednja Evropa (Francuska, Nemačka, Austrija), uz najpovoljnije cene na tržištu.
Po prvi put ove školske godine SSEF vodi studente Ekonomskog fakulteta u saradnji sa Zdravstveno - potpornim udruženjem (ZPU) na vikend ekskurzije u Budimpeštu, Istambul i u Prag, što je rezultovalo zadovoljstvom i svim pohvalama od strane studenata

Office-to je dežurna služba koja vodi računa o radu u prostoriji SSEF-a, daje sve informacije vezane za akcije SSEF-a, rad Fakulteta i režim studija. Koordinator ove službe upoznat je sa svim dešavanjima na Fakultetu vezanim za studentska pitanja, kao i sa svim akcijama koje SSEF sprovodi.
Zabava-obuhvata organizovanje žurki za studente u zgradi Fakulteta, tradicionalnih brucošijada za studente prve, kao i organizaciju Apsolventske večeri za studente završne godine.

U sledećoj akademskoj godini planiramo da ponovimo mnoge od ovih akcija, ali i da sprovedemo nove, u čemu računamo na vašu pomoć. Ukoliko smo vas zainteresovali kratkom pričom o našoj organizaciji, nadamo se da ćete se pridružiti nekoj, ako ne i svim pomenutim akcijama, naravno u trenutku kada procenite i organizujete svoje vreme. Bitno je da znate da se sve može postići dobrom organizacijom vremena.Savez studenata Ekonomskog fakulteta
Kamenička 6
Tel. 011/3021-195
web:www.ssefbg.org
E-mail: savez@ekof.bg.ac.rs

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF