početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF

 

Časopis MonopolList je nastao u maju 1997. godine. Od pilot projekta na 2 strane vremenom je dogurao do 48 strana. Ono što ga je učinilo poznatim jeste oštar i argumentovano kritički odnos prema upravi fakulteta i stanju na Univerzitetu. Upravo zbog toga često je imao problema sa raznim strukturama vlasti. Clanovi redakcije su bili šamarani od strane profesora, prostorije su bile oduzimane, Državna bezbednost je plenila tiraž, a sam časopis je uredbama iz Ministarstva bio zabranjivan. 

Granica između Studentske unije Ekonomskog fakulteta (SUEF) i MonopolLista se ne može jasno povući. MonopolList je najznačajniji projekat SUEF-a, a pisanje za časopis je za mnoge članove SUEF-a bio jedan od važnijih načina da utiču na odluke i ponašanje fakulteta. Zato se uspesi SUEF-a mogu pripisati MonopolListu i uspesi MonopolLista SUEF-u. A uspeha je u prethodnih  10 godina zaista bilo mnogo.

Upravo zbog svoje zanimljive istorije i oštrog, često ironičnog pisanja, tekstovi iz MonopolLista su rado citirani i u većim časopisima, poput Vremena, NIN-a, Feral Tribjuna, pa čak je deo jednog teksta objavljen i u Njujork Tajmsu. Video nedeljnik (VIN) snimio je emisiju o razvoju MonopolLista, koja je emitovana na 20 TV stanica širom Srbije. U udžbeniku na Fakultetu političkih nauka, se za posebnu novinarsku formu pod imenom fičer , kao primer navodi MonopolList.

Danas časopis MonopolList ima 6 izdanja godišnje (mart, april, maj, oktobar, novembar, decembar), tiraž od 2500 primeraka, 48 strana i štampa se u tri boje.  Cilj kome težimo jeste proširivanje i na druge univerzitetske centre.  

Casopis ima četiri rubrike: Fakulet, Ekonomija, Društvo i Mozaik. Postoji i jedna mini rubrika Crna i bela maska. Clan redakcije može biti bilo koji student, koji je zainteresovan za pisanje i čiji tekstovi ispunjavaju neke osnovne kriterijume pismenosti i zanimljivosti.

Od novembra 2006. godine Monopollist je postao deo evropske mreže studentskih časopisa ( Student Press in Europe - SPINE ). U okviru mreže funkcioniše oko 60 časopisa iz 16 zemalja Evrope, sa namerom da razmenjuju tekstove, iskustva i da reaguju ukoliko neki od časopisa ima probleme.

MonopolList ima uredivački deo koji je zadužen za tekstove, dizajn i štampu, i poslovni deo koji je zadužen za finansije i marketing.

ČASOPISI ARHIVA (DOWNLOAD)

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF