početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF

O AIESEC-u

Prisustvom na preko 1.700 univerziteta u preko 107 zemalja sa preko 45.000 članova , AIESEC, najveća studentska organizacija na svetu, je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo.

Kako bi postigli ovaj cilj, organizujemo više od 470 konferencija , pružamo preko 8.500 mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu i više od 9.000 liderskih mogućnosti našim članovima svake godine. AIESEC ima inovativan pristup razvijanju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za budućnost.

1.jpg

Naše partnerske organizacije , kojih ima doslovno na hiljade iz svih oblasti , gledaju na AIESEC kao na način da podrže razvoj mladih i pristupe mladim talentima iz celog sveta.

Naši nekadašnji članovi su lideri u ovim organizacijama i u svom okruženju - koristeći iskustvo, veštine i unapredenu viziju koju im je AIESEC pružio da bi postali nosioci pozitivnih promena

Mnoge organizacije rade na tome da u čine pozitivan uticaj na naše društvo, baš kao i mi. Svaka od njih ima svoj pristup. Mi takode imamo svoj jednistveni put kojim vršimo taj uticaj...

Šta je AIESEC

AIESEC je globalna, apolitična, nezavisna i neprofitna organizacija vodena od strane studenata i diplomaca institucija visokog obrazovanja koji su zainteresovani za globalne teme, liderstvo i menadžment. AIESEC ne deskriminiše na rasnoj osnovi, prema boji kože, polu, seksualnoj orijentaciji, religiji, veroispovesti, i verskom, nacionalnom, etničkom i socijalnom poreklu.

Naša vizija

Mir i ispunjenje ljudskog potencijala.

Naš uticaj

Naša medunarodna platforma omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi postali lideri i imali pozitivan uticaj na društvo.

Način na koji radimo

AIESEC omogućava svojim č lanovima integrisano razvojno iskustvo koje se sastoji od liderskih mogućnosti, stručnih praksi u inostranstvu, kao i učešca i učenja kroz globalno okruženje koje pružamo.

Naš inovativni pristup razvoju mladih ljudi bazira se na preuzimanju proaktivne uloge, razvijanju samosvesti i lične vizije, izgradnji mreže kontakata i razvijanju kapaciteta za postizanje promena. Ovo realizujemo putem medunarodne platforme koja našim članovima obezbeduje preko 9.000 liderskih mogućnosti, 8.500 mogućnosti za struč nu praksu u inostranstvu, 450 konferencija i virtuelnih alata za izgradnju mreže kontakata.

AIESEC platforma dopušta pojedincima da izgrade svoje iskustvo kroz mogućnosti koje su im dostupne. Rezultat je, u proseku, 1-5 godina iskustva koje stvara pojedince sa sledećim veštinama i iskustvima:

Lidersko iskustvo

Kroz menadžment preko 600 kancelarija na lokalnom, nacionalnom i medunarodnom nivou, članovi AIESEC-a imaju mogućnost da predvode timove u okviru različitih oblasti. Oni imaju prilike da planiraju, donose odluke, govore u javnosti, sprovode svoje ideje u delo. Clanovi AIESEC-a okrenuti su situacijama u kojima mogu da stvore nove mogućnosti.

Multi-funkcionalne veštine

AIESEC članovi stiču praktično iskustvo u svim aspektima funkcionisanja organizacije uključujući prodaju i marketing, servisiranje klijenata, regrutaciju, evaluaciju, pravljenje budžeta, planiranje, menadžment projekata, prezentovanje i drugim. Ovo praktično iskustvo u ovako širokom rasponu oblasti je jedinstveno za vreme njihovih studija.

Efektivnost

Uspevamo da vodimo globalnu organizaciju sa toliko impresivnim brojem programa iako se 100% našeg menadžmenta menja svake godine. Ovo postižemo neverovatnom posvecenošcu naših clanova. Oni ulažu izmedu 15 i 30 sati nedeljno u organizaciju i pri tom pohadaju svoje studije, rade poslove sa skracenim radnim vremenom, posvecuju se porodici i prijateljima. Oni uce kako da raspolažu svojim vremenom, postave prioritete i posvete se više stvari u isto vreme.

  http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Central%20and%20Eastern%20Europe/SERBIA/aiesec/the-aiesec-experience/theAIESECxp-difference.jpg

Globalnost i razlicitost

Kroz menadžment našeg globalnog programa razmene i interakciju na našim globalnim on-line platformama, prosecan clan AIESEC-a svakog dana radi i komunicira sa ljudima širom sveta . Skoro svi clanovi AIESEC-a govore više od jednog jezika i imaju medunarodno iskustvo. Naši članovi uce kako da efektivno rade u razlicitim sredinama i da posmatraju stvari iz globalne perspektive.

Samosvest

Fokusom na samo-refleksiji clanova, AIESEC obezbeduje pojedincu prostor i podršku pri postavljanju ciljeva, razvoju licne vizije i svesti o svojim mogucnostima . Pokrenuti inspirišucom sredinom, članovi AIESEC-a razvijaju snažan osecaj o tome ko su oni i koju ulogu bi voleli da imaju u budućnosti.

Ovo je Razlicitost AIESEC-a - ono što daje ljudima sa AIESEC iskustvom prednost nad drugim mladim ljudima i što ih pokrece da preuzimaju važne uloge na svojim radnim mestima i unutar svojih zajednica.

Razmena je najintenzivnije "iskustvo učenja" koje nudimo i ona povezuje našu globalnu mrežu.

Svake godine, preko 4.400 naših članova ima izazovnu šansu da ode na stručnu praksu i živi i radi u stranoj zemlji na polju menadžmenta, informacionih tehnologija, obrazovanja i društveni razvoja.

Tipovi strucnih praksi:

  • Menadžment – praksa u oblastima: administracija, finansije, računovodstvo, marketing, project management, PR i HR;
  • Informacione tehnologije – Prakse vezane za upravljanje i razvoj u oblasti web-a, software-a, mreža i baza podataka. Ove prakse obuhvataju i različite tipove inženjeringa;
  • Obrazovanje – prakse se odnose na promociju i razvoj programa, predavanja i savetovanja u oblasti obrazovanja.
  • Društveni razvoj – praksa u oblastima vezanim za NGO. Te oblasti obuhvataju prava dece, zaštitu životne sredine, širok spektar tema u oblasti razvoja društva;

3.jpg

Prva kancelarija AIESEC-a u Srbiji je osnovana davne 1953. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Broji oko 100 aktivnih članova.

4.jpg 

Kontakt:

tel/fax: 011 30 21 196

e-mail: aiesec.bg.ef@gmail.com

Vise informacija na:

www.ef.aiesec.org.rs


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF