početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
 

Ekonomski fakultet je izdavač/suizdavač nekoliko naučnih časopisa:

•  međunarodnog naučnog časopisa Economic Annals
•  suizdavač naučnog časopisa Marketing
•  suizdavač naučnog časopisa Statisticka revija
•  domaćeg naučnog časopisa Ekonomske ideje i praksa

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF