početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


VUJAČIĆ DR IVAN vanredni profesor
Roden je 1953. godine, u Istanbulu, Turska. Osnovnu školu učio na Kipru i u Beogradu, a gimnaziju završio u Solunu, Grcka. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1975. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1979, a doktorirao 1989. godine. Od 1976. bio je asistent pripravnik na Fakultetu na predmetu Savremeni privredni sistemi, a 1980. postaje asistent, dok je 1989. godine unapređen je u zvanje docenta.

Od početka univerzitetske karijere izvodio je nastavu na ekonomskim fakultetima u: Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu (odeljenje fakulteta iz Subotice) i na odeljenjima Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, u Ucicu i Šapcu. Izvodio je nastavu i iz predmeta Teorija i politika cena. Tokom svog usavršavanja, boravio na Londonskoj školi ekonomije i politickih nauka (1988), slušao i polagao doktorske kurseve na Univerzitetu u Micigenu, Ann Arbor (1983-1984) kao Fulbrajtov stipendista. Bio je ucesnik više medunarodnih skupova od kojih dva u organizaciji Svetske banke na temu privatizacije u zamljama u tranziciji.

Reference:

1. Marx and Engels on Development and Underdevelopment: The Restoration to a Certain Coherence, History of Political Economy, vol 20 no 3 1988, str. 471-498 (40 kucanih strana)

2. Pretpostavke tržišta u socijalizmu (16 kucanih strana) - referata na simpozijumu Država, tržište i demokratija u socijalizmu, održan u organizaciji trecih programa Jugoslavije u Arandelovcu, septembar 1987. Tekst je emitovan na Trecem programu i štampan u casopisu Treci program radio Beograda br. IV - 1987.

3. Marx and Engels on Development and Underdevelopment: The Restoratoin of a Certain Coherence, u Zborniku: Mark Blaug (urednik), Karl Marks (1818-1883), Pioneers in Economics, vol. 23, Edward Elgar Publishing Company, Brookfield, USA, 1991, str. 318-346.

4. Marx on Development and Underdevelopment, urednik John C, Wood, Marx's Economics - New Critical Assesments, Routledge Press, London, 1994.

5. Ownership Restructuring in Yugoslavia, prepared by Coopers & Lybrand and the Economics Institue of Belgrade, Belgrade, 15. avgust 1991. (str. 172).
kabinet: 502
telefon:
vreme prijema: četvrtak 12-14
e-mail: ivujacic@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF