početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


ZEČEVIĆ DR BOJAN vanredni profesor
Rođen je 1964. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1988. Poslediplomske (magistarske) studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, završio je 1994. godine a doktorsku disertaciju je odbranio 2002. Godine 2012. promovisan je u vanrednog profesora. Boravio je na stručnom usavršavanju na University of Sarry (Gilford, Velika Britanija), Universitá Cá Foscari (Venecija), Vienna University of Economics and Business Administration, Institute for Tourism and Leisure Studies (Beč), in a Purdue University (Vest Lafajet SAD) kao Fulbright-ov stipendista. Radi se o vodećim univerzitetima u Evropi i SAD za oblast turizma, a posebno savremenog menadžmenta u ovoj oblasti.

Na osnovnim studijama izvodi nastavu na predmetima Ekonomika turizma i Marketing u turizmu. Na aktuelnim master studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je rukovodilac kursa, razvio je i izvodi nastavu na predmetima Strategijski menadžment turističkih preduzeća i Strategijski menadžment turističkih destinacija.

Aktivno učestvuje u radu naučnih i stručnih organizacija iz oblasti turizma u našoj zemlji i inostranstvu. Osim obimnog i kvalitetnog angažovanja u nastavnim aktivnostima Ekonomskog fakulteta angažovan je je u velikoj meri i na naučno-istraživačkim projektima u okviru NICEF, na projektima različitih Ministarstava i državnih institucija, kao i u oblasti konsultanstkih aktivnosti. Od 2009 godine je predsednik upravnog odbora Turističke organizacije Srbije.

Reference:

- Slobodan Unković i Bojan Zečević (2011) Ekonomika turizma, XXI izmenjeno i dopunjeno izdanje, Izdavački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd
- Goran Petković, Bojan Zečević i Renata Pindžo (2011) Turizam kao deo nacionalne ekonomije, Ekonomika preduzeća, Godina LIX, januar-februar, str. 89-97
- Grupa autora (2009) Strategija razvoja trgovine Republike Srbije, (redaktor prof dr Stipe Lovreta), Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet i Vlada Republike Srbije, Ministarstvo trgovine i usluga, Beograd
- Milan Čulić, Bojan Zecević and Igor Kovačević (2009) "The Congress Industry in Serbia as a Vehicle of Future Economic Development", str. 107 – 123, u Advances in Business Tourism Research - A selection of papers presented at ATLAS Business Tourism Special Interest Group Meetings. Conference Proceedings, Warshaw, Poland
- Bojan Zečević, Ana Aleksić (2009) Branding in post-internet era: A case of Best Western International, str. 428- 437, u Hospitality and Tourism – Holistic Approach, Congress Proceedings, Hotelplan 2009, The Fourth Biennial International Congress, Belgrade

kabinet: 508
telefon: 3021119
vreme prijema: ponedeljak 11.30-13.30
e-mail: zecevic@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
00 00 0000 test
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF