početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


VELJKOVIĆ DR SAŠA vanredni profesor

Predmeti

Izvodi nastavu iz predmeta Marketing i Marketing usluga na redovnim studijama, iz predmeta Brend menadžment i Direktni marketing na Master studijama, kao i iz predmeta Poslovne veštine na zajedničkom master kursu Ekonomskog fakulteta i HEC (Paris). Kao asistent izvodio je vežbe i na predmetu Ponašanje potrošača, a povremeno učestvuje i u izvođenju predmeta Upravljanje prodajom i odnosima sa kupcima, na master kursu Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Obrazovanje

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1997. godine. Dobitnik je Nagrade Markplana i Ekonomskog fakulteta, kao najbolji student na smeru Marketing u školskoj 1996/97. Godine 1995.-1996. paralelno sa Fakultetom završio Credibel školu (danas BOŠ - Beogradska otvorena škola). Magistrirao je 2001. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na poslediplomskom kursu Marketing, sa radom na temu “Razvoj dugoročnih odnosa sa potrošačima”. Doktorsku disertaciju “Uticaj potrošačkog etnocentrizma na izbor marke proizvoda” odbranio je 2005. godine na istom fakultetu.

Praktično iskustvo

Stekao je bogato praktično iskustvo u organizacijama i preduzećima iz različitih delatnosti. Bio je rukovodilac ili učesnik u izradi više od 20 projekata iz oblasti marketinga, marketinga usluga, istraživanja tržišta, strategija trzišnog nastupa, menadžmenta i organizacije. Učestvovao i u više makroprojekata. Držao je predavanja i inovacione kurseve u dvadesetak poznatih preduzeća i organizacija, i na više fakulteta, a ima i bogato konsultantsko iskustvo. Preduzeća i ustanove sa kojima je sarađivao na projektima, u konsaltingu ili inovacionim kursevima u prethodnom periodu su pre svega iz oblasti bankarstva, trgovine, farmacije, turizma... Pored toga sarađuje intenzivno i sa državnim organima i agencijama (Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije, SIEPA...). Bio je član više žirija («Najbolje iz Srbije», «Izvoznik godine», «Stvaramo nove brendove»...), kao i većeg broja organizacionih i programskih odbora savetovanja i manifestacija.

Aktivnosti van nastave na Ekonomskom fakultetu

U periodu 2002-2004. bio je član Kolegijuma Ekonomskog fakulteta, prevashodno zadužen za saradnju sa studentskim organizacijama i marketing i odnose sa javnošću. U mandatu 2006. do 2009. je član Saveta Ekonomskog fakulteta, a od novembra 2008. obavlja funkciju Rukovodioca Centra za permanentno stručno usavršavanje Ekonomkog fakulteta u Beogradu (videti: http://edukacija.ekof.bg.ac.rs).

Objavljeni radovi i ostale aktivnosti

Objavio je samostalno ili kao koautor veći broj članaka u časopisima, i radova na domaćim i međunarodnim savetovanjima. Učestvovao je u pisanju pet monografija, od kojih je jedna objavljena u Njujorku. Za monografiju "Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima" je nagrađen, i ona je proglašena za najbolju knjigu u kategoirji udžbenika u Republici Srbiji u 2011. godini. Bio je menadžer više humanitarnih i neprofitnih kampanja i supervizor Marketing radionice studenata Ekonomskog fakulteta. Vodio studente Ekonomskog fakulteta do više domaćih i međunarodnih priznanja. Obavlja funkciju Generalnog sekretara Srpskog udruženja za marketing (SeMA) od osnivanja (videti www.sema.rs). Član je Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača Vlade Republike Srbije.

Monografije, knjige i teze:

1. Samostalno: Marketing usluga (2006, 2008, 2009), izdavač Ekonomski fakultet, više informacija o najnovijem izdanju na adresi http://cid.ekof.bg.ac.rs/izdanje.php?naslov=marketing-uslugai 2. Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima (2010), izdavač Ekonomski fakultet, više informacija na adresi http://cid.ekof.bg.ac.rs/izdanje.php?naslov=brend-menadzment


i kroz koautorstvo

1. Menadžment odnosa sa kupcima, (2010), koautori Lovreta Stipe, Berman Berry, Petković Goran, Crnković Jakov, Veljković Saša, Bogetić Zoran), DataStatus i Ekonomski fakultet, Beograd,
2. Cerović Božidar, Petković Goran, Veljković Saša, Slovenian Investors in Serbian Privatization: The Kolinska Case, Chapter 22, in: Medium-Sized Firms and Economic Growth, Editor: Janez Prašnikar, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2005,
3. Cerović Božidar, Petković Goran, Veljković Saša, poglavlje u monografiji : Srednja podjetja in gospodarska rast, urednik Janez Prašnikar, izdavač časnik Finance,doo, Ljubljana, 2003
4. Saša Veljković, Jedan od autora - Strategija i politika trgovine Republike Srbije, redaktori Stipe Lovreta, Goran Petković, izdavači Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Beograd 2003,
5. Saša Veljković, Jedan od autora - Strategija trgovine Republike Srbije, redaktor Stipe Lovreta, izdavači Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Beograd 2009, više informacija na adresi http://cid.ekof.bg.ac.rs/izdanje.php?naslov=strategija-razvoja-trgovine-republike-srbije
6. Veljković Saša, »Uticaj potrošačkog etnocentrizma na izbor marke proizvoda«, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005, 266 stranica,
7. Veljković Saša "Razvoj dugoročnih odnosa sa potrošačima", Beograd, 2001. godine, 178 stranica
kabinet: 527
telefon: 3021125
vreme prijema: utorak 14:00-16:00
e-mail: veljkos@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
16 09 2014 Važno - Ispit iz predmeta MARKETING u oktobarskom roku 2014.
23 06 2014 Ispit iz predmeta Direktni marketing - junski i julski rok, 2014
13 06 2014 Brend menadžment - informacije o ispitu u junskom i julskom roku 2014.
22 05 2014 Finalni termini prezentovanja projekata iz MARKETINGA USLUGA
Termini polaganja ispita Marketing Junski rok 2014 1131Spisak studenata Marketing junski rok Obaveštenje.xls 24 Kb
Ispitna pitanja Marketing usluga 2009 1131Cedulje za predmet MARKETING USLUGA 2009.pdf 146 Kb
Brend menadžment - Uputstvo o izradi projekta 1131Brend menadzment Beograd Master 2014 Projekat.pdf 122 Kb
Informacije o Projektu - Marketing usluga - 2014 1131Marketing usluga Projekat 2014.pdf 105 Kb
Info o predmetu Brend menadžment 1131Brend menadzment BG I do IV cas 13 04 2014 INFO.pdf 1198 Kb
Info-paket za predmet MARKETING USLUGA 2014 1131Infopaket Marketing usluga 2014.pdf 89 Kb
Brend menadžment Info pdf 1131Master MM Brend menadzment BG 2014 Info.pdf 208 Kb
Lista tema za diplomski rad iz predmeta Marketing - S. Veljković 1131LISTA TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE MARKETING 11 10 2012.pdf 91 Kb
Infopaket za predmet MARKETING 1131INFOPAKET_za_predmet_MARKETING_2014.pdf 167 Kb
Infopaket za vežbe iz predmeta MARKETING Saša Veljković 1131INFPAK vezbe MARKETING 2014.pdf 290 Kb
Lista tema za seminarske radove - Marketing - Veljković - 25.09. 1131LISTA TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE MARKETING VELJKOVIC 25 09 2013.doc 202 Kb
Informacije o projektu iz predmeta MARKETING USLUGA novo 1131Informacije o projektu Marketing usluga 15 04 2014.pdf 251 Kb
Uvodne informacije o direktnom marketingu / 2014 1131Direktni marketing 24 04 2014 Info.ppt 804 Kb
Plan rada za maj mesec - Marketing usluga 1131Informacije - Plan rada na marketingu usluga u maju 2014.ppt 238 Kb
Spisak studenata - Brend menadžment, junski i julski rok 1131BREND MENADZMENT junski i julski rok 2014 info za sajt.pdf 141 Kb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF