početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


SILAŠKI DR NADEŽDA vanredni profesor
Završila gimnaziju i Filološki fakultet u Beogradu, odsek za engleski jezik i književnost. Magistrirala na temu "Prevođenje engleskih povratnih zamenica na srpskohrvatski jezik". Doktorirala 2005. godine na temu "Diskurs reklamnih oglasa u casopisima za zene na srpskom i engleskom jeziku - analiza zanra". U više navrata bila na kraćim studijskim boravcima u Velikoj Britaniji. Učestvovala na više naučnih i stručnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu. Član je ELTAB-a i IATEFL-a. Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u zvanju vanrednog profesora za predmet Engleski jezik za ekonomiste. Izvodi nastavu na drugoj i trećoj godini osnovnih studija. Bavi se lingvističkim istraživanjima u oblasti engleskog jezika u funkciji struke i poslovnog engleskog jezika, diskurs analizom i kognitivnom lingvistikom. Objavila više radova na polju svog interesovanja u domaćim i inostranim stručnim časopisima. Važniji radovi: Monografije: 1. Silaški, N. (2012): Srpski jezik u tranziciji - o anglicizmima u ekonomskom diskursu. CID Ekonomskog fakulteta, Beograd. 2. Silaški, N., Đurović, T., B. Radić-Bojanić (2009): Javni diskurs Srbije, Ekonomski fakultet, Beograd. Udžbenici: 1. Engleski jezik (tekstovi za I i II razred srednje ekonomske škole), izmenjeno i dopunjeno izdanje, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2010. 2. English Practice in Economics and Business, CID Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2011. (koautor sa Tatjanom Đurović). 3. Engleski jezik za ekonomiste 2, CID Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2011. 4. Gramatika engleskog jezika za ekonomiste / English Grammar for Economists, Ekonomski fakultet, Beograd, (koautor sa Tatjanom Đurović), 2010 Noviji radovi u časopisima i zbornicima: Silaški, N., T. Đurović (2010): “A metaphor-based approach to vocabulary teaching and learning at tertiary level”, in: Georgeta Raţă (ed.) Teaching Foreign Languages: Languages for Special Purposes, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 181-194. Silaški, N., Radić-Bojanić, B. (2010): „Premijer kao trener sportskog tima – sportske metafore Zorana Đinđića“, u: Subotić, Lj., I. Živančević-Sekeruš (ur.) Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura – Zbornik radova, Knjiga I, (ISBN 978-86-6065-040-7, COBISS.SR-ID 253588743), Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, str. 625-632. Silaški, N., B. Radić-Bojanić (2010): “The Identity of a Metaphtonymy – How 'Two Eyes in One Head' became a Cyclops”, in: Lopičić, V., B. Mišić-Ilić (eds.) Identity Issues: Literary and Linguistic Landscapes, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 229-250. Silaški, N. (2010): „Konceptualizacija lepote – kritička analiza medijskog diskursa upućenog ženama“, u: Vasić, V. (ur.) Zbornik u čast Svenki Savić Diskurs i diskursi, Novi Sad: Filozofski fakultet, 323-336. Silaški, N. (2011): “The STATE OF MATTER metaphors for money and finance – a contrastive analysis of English and Serbian”, in: G. Rata (ed.) Academic Days of Timisoara: Language Education Today, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 227-235. Đurović, T., N. Silaški (2011): „Stories behind words – putting lexical approach into practice in an ESP economics classroom“, U J. Vučo i B. Milatović (ur.), Stavovi promjena – promjena stavova, Nikšić: Filozofski fakultet, 86-101. Đurović, T., N. Silaški, N. (2011): “The ECONOMY IS HUMAN metaphor in business and economic discourse”, in: G. Rata (ed.) Academic Days of Timisoara: Language Education Today, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 506-513. Silaški, N., B. Radić Bojanić (2011): “Integrating listening input and writing output: the tapestry approach”, in: G. Rata (ed.) Academic Days of Timisoara: Language Education Today, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 465-472. Đurović, T., N. Silaški (2010): “Metaphors we vote by – The case of ‘marriage’ in contemporary Serbian political discourse”, Journal of Language and Politics, Vol. 9, No. 2, 237–259 (John Benjamins). Silaški, N., T. Đurović (2010): “Catching inflation by the tail – Animal metaphoric imagery in the conceptualisation of INFLATION in English”, Ibérica, 20 (Fall 2010), 57-80. Silaški, N., T. Đurović (2010): „The conceptualisation of the global financial crisis via the ECONOMY IS A PERSON netaphor – a contrastive study of English and Serbian”, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature Vol. 8, No 2, 129-139. Đurović, T., N. Silaški (2010): "Framing politics – the role of conceptual shift in Serbian political discourse", Political Linguistics 3(33), 25-33. Silaški, N. (2011): Adding Colour to the Teaching of English - Figurative Uses of Colours in Business-Related Vocabulary, Primenjena lingvistika 12(2011), str. 152-159. Silaški, N., T. Đurović (2011): „Slave to love – a contrastive analysis of lust metaphors in English and Serbian“, Gender Studies, Vol. 1, No. 10/2011, 67-76. Silaški, N. (2011): „Dealing with the mortal enemy – the war scenario in the conceptualisation of some beauty issues in women’s magazines“, Gender Studies, Vol. 1, No. 10/2011, 89-98. Silaški, N., T. Đurović (2011). „The NATURAL FORCE metaphor in the conceptualisation of the global financial crisis in English and Serbian”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/1 (2011): 227–245. Silaški, N. (2010): „Naučna terminologija pod najezdom anglicizama – konstrastiranje srpskog i hrvatskog jezika”, Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (30-31. X 2009), Knjiga I, Jezički sistem i upotreba jezika, str. 301-310. ISBN 978-86-85991-25-7(FF). Đurović, T., N. Silaški (2010): „Trasiranje puta Srbije u Evropsku uniju – kognitivni okviri evropskih integracija“, u: Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva 2 (psihologija, filologija, bezbednost)“, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 12. nov. 2010. Silaški, N., S. Marković (2011): „Feeling in the Moodle for English – Korišćenje Mudla kao platforme za učenje engleskog jezika“, U J. Vučo i B. Milatović (ur.), Stavovi promjena – promjena stavova, Nikšić: Filozofski fakultet, 457-471.
kabinet: 234
telefon: 3021140
vreme prijema: ponedeljak 15-17h
e-mail: silaski@EUnet.rs i nadezda@ekof.bg.ac.rs (ephorus)

Obaveštenja

Download
06 09 2014 VAŽNO OBAVEŠTENJE O NAKNADNOM UPISU OCENA SA KOLOKVIJUMA U INDEKS!!!
26 08 2014 Obaveštenje o usmenom delu ispita iz predmeta Engleski jezik (za studente koji su pismeni položili preko popravnog kolokvijuma u maju)
30 06 2014 Obaveštenje o i-mejl adresama
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA - PREDMET Engleski jezik za ekonomiste 1115AVGUST 2014 Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik za ekonomiste.docx 18 Kb
INFOPAKET - Engleski jezik za ekonomiste 2 1115Engleski jezik za ekonomiste 2 - INFOPAK 2013-2014.doc 40 Kb
INFO PAKET - predmet ENGLESKI JEZIK (3. sem) 1115Engleski jezik - INFOPAK 2013-2014.doc 44 Kb
INFO PAKET - predmet ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE (4. SEMESTAR) 1115Engleski jezik za ekonomiste - INFOPAK 2013-2014.doc 45 Kb
Gradivo za kolokvijum i pismeni ispit - predmet Engleski jezik za ekonomiste 2 1115Gradivo za kolokvijum - Engleski jezik za ekonomiste 2.doc 25 Kb
PRIMER PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA Engleski jezik za ekonomiste 2 (stari naziv Engleski jezik za ekonomiste III) - po novom udžbeniku!!! 1115PRIMER ZADATKA ZA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE 2 - ZA SAJT.doc 34 Kb
SEPTEMBAR 2014. - REZULTATI ISPITA - Engleski jezik za ekonomiste 2 (kompletni rezultati) 1115SEPT 2014 Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik za ekonomiste 2.docx 15 Kb
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA Engleski jezik za ekonomiste 2 1115AVGUST 2014 - Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik za ekonomiste 2.docx 15 Kb
SEPTEMBAR 2014. - REZULTATI ISPITA - Engleski jezik (polagali u A6 u 13h) 1115Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik - sept 2014 A6 u 13h.docx 16 Kb
SEPTEMBAR 2014. - REZULTATI ISPITA - Engleski jezik za ekonomiste (kompletni rezultati - PARNI) 1115Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik za ekonomiste - sept 2014.docx 17 Kb
SEPTEMBAR 2014. - REZULTATI ISPITA - Engleski jezik za ekonomiste III 1115Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Engleski jezik za ekonomiste III - sept 2014.docx 15 Kb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF