početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


POZNANIĆ DR VLADIMIR nije u radnom odnosu
Rođen je 1948. godine u Zemunu, gde je završio osmogodišnju i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1971. godine. Magistrirao je 1976, a doktorsku disertaciju je odbranio 1989. godine. Godine 1973. zaposlio se u Institutu za ekonomiku industrije, gde je bio prvo asistent i istraživač, a 1987. godine je izabran u zvanje istraživač-saradnik. U zvanje naučni saradnik izabran je 1991. godine, a u zvanje vanrednog profesora Ekonomskog fakulteta izabran je 1966. godine.

Reference:
1. Razvoj industrije u Podrinjsko-kolubarskom regionu, Institut za ekonomiku industrije 1980. (ukupno štampanih str. 850. autorskih str. 30).
2. Osnove za određivanje ekonomske cene električne energije, Institut za ekonomiku industrije, 1981. (ukupno kucanih str. 170. autorskih str. 20).
3. Standardi za projektovanje informacionih sistema u RMK Zenica, Institut za ekonomiku industrije, 1983. (ukupno kucanih str. 320. autorskih str. 120).
4. Metodologija za projektovanje sistema troškova u organizacijama udruženog rada, Institut za ekonomiku industrije 1985. ( kucanih str. 120).
5. Priručnik za Međunarodni kurs o pripremi industrijskih projekata, Institut za ekonomiku industrije, Beograd, 1988. (ukupno štampanih str. 350. autorskih str. 60).

kabinet: 416
telefon:
vreme prijema: sreda 13-15
e-mail: -

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF