početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


OGNJANOV DR GALJINA vanredni profesor
Galjina Ognjanov je rođena u Beogradu, 18. oktobra 1974. godine. Završila je Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirala je septembra 1997, magistrirala jula 2001. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom Karakteristike sistema marketing komuniciranja u zemljama Jugoistočne Evrope odbranila je juna 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od januara 1999. godine. Držala je vežbe na predmetima Marketing, Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Krajem 2004. godine biraju je za docent, a 2009 za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment – Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Bavi se marketinškim komuniciranjem, ličnom prodajom, pregovaranjem i odnosima s javnošću.

Objavila je veći broj stručnih radova – članaka i prikaza u naučnim časopisima, zbornicima radova i drugim publikacijama i tri monografije. Izlagala je svoje radove na nekoliko međunarodnih konferencija. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću, osnovanog maja 2004. godine u Beogradu.

Kao stipendista Tokio fondacije pri Univerzitetu u Beogradu (Sasakawa stipendija) bila je na šestomesečnom studijskom boravku na Univerzitetu u Pitsburgu (Center for Russian and East European Studies i Katz Business School). Kao stipendista francuske Fondacije za unapređenje znanja u oblasti menadžmenta (FNEGE), bila je na jednomesečnom studijskom boravku na Evropskoj školi za menadžment u Parizu (ESCP – EAP).
kabinet: 413
telefon: 3021073
vreme prijema: utorak 12-14
e-mail: galja@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
11 02 2009 VAZNO: UPIS OCENA 17.2.2009.
ocene iz predmeta IMK (master studije) 1087Uspeh studenata master studija.doc 46 Kb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF