početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


MILIĆEVIĆ DR GORAN vanredni profesor
Rođen je 05. januara 1952. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1975. godine. Magistrirao je 1978, a doktorsku disertaciju odbranio 1984. godine. U okviru nastave angažovan je na predmetima Urbana ekonomika i Ekonomika okoline. Član je Udruženja urbanista Srbije i Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije.

Reference:
1. Knjiga: "Urbana ekonomika", Beograd, 1990.
2. Koordinator Univerzitetskog odbora za odbranu demokratije
3. Koordinator Koordinacionog odbora za odbranu Univerziteta Srbije

kabinet: 522
telefon: 3021018
vreme prijema: ponedeljak 13-15
e-mail: urbana@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF