početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


DŽUNIĆ DRINJAKOVIĆ DR MARIJA vanredni profesor
Rođena je 1954. godine u Beogradu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu (1978), gde je magistrirala (1983) i odbranila doktorsku disertaciju (1997). Boravila na stručnom usavršavanju u Francuskoj 1975. 78. 86 i 95. godine kao stipendista francuske vlade. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu zaposlena je od 1989. godine. U nastavi na četvorogodišnjim studijama predaje Francuski jezik za ekonomiste I. II. III i IV. Stručne oblasti u kojima se razvija su Francuski jezik i književnost, prevođenje stručnih i književnih tekstova i jezik u funkciji struke.

Reference:
1. Užbenici:
a. Francuski jezik za IV razred ekonomske i ugostiteljsko-turističke struke (autor ekonomskog dela), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992.
b. Francuski za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd, 1998. (198 strana)
2. Prevodi:
a. Luj-Žan Kalve, Rat među jezicima, Bibl. XX vek, Beograd, 1995. (338 strana)
b. Žak Muržon, Ljudska prava, Plato XX vek, Beograd, 1998. (126 strana)
3. Studije i rasprave: a. Osobenosti pripovedačkog postupka M.Emea. filološki pregled, časopis za stranu filologiju, XXV 1998 2, Beograd
kabinet: 239
telefon: 3021154
vreme prijema: UTORAK i PETAK 10.30-11.30
e-mail: mdrinjakovic@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
24 07 2014 popravni kolokvijum za predmet Francuski jezik za ekonomiste
18 02 2014 prijem studenata
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF