početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


ĐUROVIĆ DR TATJANA vanredni profesor
Diplomirala i magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, sa temom Lateralizacija moždanih funkcija i problem učenja stranog jezika. Doktorsku disertaciju pod naslovom Proces metaforizacije u naučno-popularnom jeziku ekonomije odbranila 2006. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u zvanju docenta za predmet Engleski jezik za ekonomiste. Izvodi nastavu na drugoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih studija. Istraživačko interesovanje vezano je za učenje stranog jezika uopšte i stranog jezika u funkciji struke, oblast kognitivne lingvistike, i s tim u vezi proces metaforizacije u diskursu, i kritičke analize diskursa. Učestvovala na mnogim naučnim konferencijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Član više naučnih i stručnih udruženja. Objavila više radova u domaćim i međunarodnim časopisima, monografijama i zbornicima. Važniji radovi: Monografije – 1. Asimetrija mozga i učenje stranog jezika, Beograd: BMG (1996); 2. Silaški, N., T. Đurović, B. Radić-Bojanić (2009): Javni diskurs Srbije – kognitivističko-kritička studija, Beograd: CID Ekonomskog fakulteta. Udžbenici – 1. Engleski za ekonomiste IV, Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2006); 2. Engleski za ekonomiste III, Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2011); 3. Engleski za ekonomiste I i II, (koautor sa Nadeždom Silaški), Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2006); 4. English Grammar for Economists, (koautor sa Nadeždom Silaški), Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2011); 5. English Practice in Economics and Business, (koautor sa Nadeždom Silaški), Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2011); 6. Engleski jezik (koautor sa Nadeždom Silaški), Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2011); 7. Engleski jezik za ekonomiste (koautor sa Nadeždom Silaški), Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2011). Noviji radovi – 1. “What do we think when we say money? Money metaphors in Business English – A Practical approach”, Primenjena lingvistika 7, 195-204, 2006; 2. “Metaphors in Economics Discourse”, in: Lakić, I., N. Kostić (eds.) Language for Specific Purposes – Conference Proceedings, Podgorica: Lider, 43-55, 2007; 3. “The Role of Culture in Conceptual Metaphors”, in: Rasulić, K., I. Trbojević-Milošević (eds.) ELLSSAC Proceedings, Proceedings of the International Conference English Language and Literature Studies: Structures across Cultures, Volume I, 337-351, 2008; 4. “Economic Metaphors Revisited: Theoretical Considerations and Practical Solutions”, u: Vučo, J. A. Ignjačević, M. Mirić (ur.) Jezik struke: teorija i praksa (Zbornik radova), Beograd: Univerzitet u Beogradu, 66-77, 2009; 5. “The Socio-cultural Embodiment of Conceptual Metaphors”, u: Lakić, I., N. Kostić (ur.) Jezici i kulture u kontaktu – Zbornik radova, Podgorica: Institut za strane jezike, 376-385, 2009; 6. “A Cognitive Approach to Business English Phrasal Verbs: The Case of Out”, Primenjena lingvistika, br. 10, 2009; 7. “Unity in diversity. The conceptualisation of language in the European Union”, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, Vol. 7, No 1, 47-63, 2009; 8. Đurović, T., N. Silaški (2009): „Metafore KRETANJA i PUTOVANJA u savremenom srpskom govornom jeziku“, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LII/2, 153-167; 9. “Beavering away or monkeying around: Metaphoricity of phrasal verbs related to animals”, in: Raţă, G. (ed.) Teaching Foreign Languages: Languages for Special Purposes, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 330-342, 2010; 10. Silaški, N., T. Đurović (2010): “A Metaphor-Based Approach to Vocabulary Teaching and Learning at Tertiary Level”, in: Raţă, G. (ed.) Teaching Foreign Languages: Languages for Special Purposes, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 181-195; 11. Đurović, T., N. Silaški (2010): “Teaching genre-specific grammar and lexis at tertiary level: the case of economics students”, Journal of Linguistic Studies, Vol. 3 (1), 61-72; 12. Đurović, T., N. Silaški (2010): “Metaphors we vote by: The case of ‘marriage’ in contemporary Serbian political discourse”, Journal of Language and Politics, 9:2, 237-259; 13. Silaški, N., T. Đurović (2010): “Catching Inflation by the Tail – Animal metaphoric imagery in the conceptualisation of INFLATION in English”, Ibérica 20, Fall, 2010, 57-81; 14. Đurović, T., N. Silaški (2010): “Framing politics – the role of conceptual shift in Serbian political discourse”, Political Linguistics 3(33), 25-33; 15. Đurović, T., N. Silaški (2010): „Politička koalicija kao brak, ili rodno obeleženi politički diskurs u Srbiji“, Teme 34/2, 619-638; 16. Silaški, N., T. Đurović (2010): “The conceptualisation of the global financial crisis via the ECONOMY IS A PERSON metaphor – a contrastive study of English and Serbian”, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature Vol. 8, No 2, 129-139; 17. “The Economist as a Farmer and a craftsman: Business English Metaphors Revisited”, in: Hegedűs, I., S. Martsa (eds.) CrosSections. Vol. 1: Selected papers in linguistics from the 9th HUSSE conference. Pécs: Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, 279–289, 2010; 18. Đurović, T., N. Silaški (2010): „Trasiranje puta Srbije u Evropsku uniju – Kognitivni okviri evropskih integracija“, Društveni izazovi evropskih integracija Srbija i uporedna iskustva. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. USEE, Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije, 153–171; 19. „Kriminal je bolest društva u tranziciji – Konceptualizacija kriminala u javnom diskursu Srbije“, u: Mišić Ilić B., V. Lopičić (ur.) Jezik, književnost, promene. Jezička istraživanja. Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 167–179, 2010; 20. Đurović, T., N. Silaški (2010): „Koreni i procvat korupcije – Konceptualizacija korupcije kao BILJKE u javnom diskursu Srbije“, u: Mišić Ilić B., V. Lopičić (ur.) Jezik, književnost, promene. Jezička istraživanja. Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 200–216; 21. “Exploring Figurativeness in the Language of Business Negotiations”, in: Raţă, G. (ed.) Academic Days of Timişoara: Language Education Today, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 498-506, 2011; 22. Đurović, T. N. Silaški (2011): “The ECONOMY IS HUMAN Metaphor in Business and Economic Discourse”, in: Raţă, G. (ed.) Academic Days of Timişoara: Language Education Today, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 506-513; 23. Đurović, T., N. Silaški (2011): “Stories behind words – putting lexical approach into practice in an ESP economics classroom”, u: Vučo J. i B. Milatović (ur.) Stavovi promjena – promjena stavova. Međunarodni tematski zbornik radova, Nikšić: Filozofski fakultet, 86-102; 24. Silaški, N., T. Đurović (2011): “The NATURAL FORCE metaphor in the conceptualisation of the global financial crisis in English and Serbian”, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/1, 227-245; 25. Silaški, N., T. Đurović (2011): “Slave to love – A Contrastive Analysis of LUST Metaphors in English and Serbian”, Gender Studies, Vol. 1, No. 10, 67 – 77; 26. Silaški, N., T. Đurović (2011): “From a Local Squall to the Global Tsunami – the NATURAL FORCE metaphor in the Conceptualisation of the Global Financial Crisis in English and Serbian”, in: Knežević, M. A. Nikčević Batrićević (eds.) On the Limits of Theory. Papers on English Language and Literary Studies. Nikšić: Faculty of Philosophy, 26-37; 27. “The Money Keeps Rolling In and Out. A Cognitive Approach to Some Business English Phrasal Verbs”, in: Tomović, N., J. Vujić (eds.) ELLSIIR Proceedings, Proceedings of the International Conference English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality, Volume I, 79-93, 2011.
kabinet: 235
telefon: 3021033
vreme prijema: sreda, 12 - 14h
e-mail: djurovic@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
15 09 2014 Obaveštenje o konsultacijama u sredu, 17.9.
15 09 2014 Obaveštenje o usmenom ispitu u oktobarskom roku za studente koji su položili popravni kolokvijum iz Engleskog jezika za ekonomiste 3
Rezultati ispita, Engleski jezik 1 i 2, parni i neparni, sala A1 od 11h, septembar 2014 1035Rezultati ispita, Engleski jezik 1 i 2, sala A1 od 11h.docx 12 Kb
Rezultati ispita, Engl jezik za ekonom 3, septembar 2014 1035Rezultati ispita Engleski jezik za ekon 3, sept 2014.docx 13 Kb
REZULTATI ISPITA ENGL JEZIK ZA EKONOMISTE, SALA A1 u 11h, Septembar 2014 1035Rezultati ispita, Engl jezik za ekonom, sala A1 od 11h.docx 12 Kb
PRIMER PISMENOG ISPITA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3/ENGLESKI JEZIK 4 1035PRIMER PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3 odn. ENGLESKOG JEZIKA 4.docx 14 Kb
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA - PREDMET Engleski jezik za ekonomiste 1035REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE.docx 13 Kb
Informacioni paket - predmet Engleski jezik za ekonomiste 1035Engleski jezik za ekonomiste - INFOPAK 2013-2014.doc 45 Kb
Informacioni paket - predmet Engleski jezik (3. semestar) 1035Engleski jezik - INFOPAK 2013-2014.doc 43 Kb
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3 1035REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3.docx 13 Kb
Informacioni paket - predmet Engleski jezik za ekonomiste 3 (7. semestar) 1035Engleski jezik za ekonomiste III - INFOPAK 2013-2014.doc 48 Kb
NOVO! OBAVESTENJE O GRADIVU ZA PISMENI ISPIT - ENGL JEZIK ZA EKONOMISTE 3 i ENGLESKI JEZIK 4 1035NOVO! Obaveštenje o gradivu za pismeni ispit iz predmeta Engleski jezik za ekonom 3 i Engleski jezik 4.doc 31 Kb
REZULTATI ISPITA ENGL JEZIK ZA EKONOMISTE, SALA A3 U 9h, SEPTEMBAR 2014 1035Rezultati ispita, Engl jezik za ekonom, sala A3 od 9h.docx 12 Kb
Rezultati ispita, Engleski jezik 4, sala A4 od 11h, septembar 2014 1035Rezultati ispita, Engleski jezik 4, sala A4 od 11h.docx 12 Kb
REZULTATI ISPITA ENGL JEZIK ZA EKONOMISTE, SALA A1 U 9h, SEPTEMBAR 2014 1035REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE, A1 OD 9.docx 13 Kb
REZULTATI ISPITA ENGL JEZIK ZA EKONOMISTE, SALA A5 U 9h, SEPTEMBAR 2014 1035Rezultati ispita, Engl jezik za ekonom, sala A5 od 9h.docx 12 Kb
Rezultati ispita, ENGLESKI JEZIK, sala A1 od 13h, septembar 2014 1035REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK, sala A1 od 13h.docx 13 Kb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF