početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
 početna strana
UPIS NA PREOSTALA SLOBODNA MESTA
 
KAKO SE U PREDVIDJENOM ROKU PRIJAVIO MANJI BROJ KANDIDATA NEGO STO JE BROJ SLOBODNIH MESTA, OBAVEŠTAVAMO SVE KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU DA ĆE PRIJEM DOKUMENATA I NJIHOV UPIS BITI OBAVLJEN 11. i 12. SEPTEMBRA 2014. GODINE OD 10 DO 14 SATI U SOBI 134 NA PRVOM SPRATU.

KANDIDATI NA UPIS DONOSE:

- ORGINALNU DIPLOMU O ZAVRŠENOJ SREDNjOJ ŠKOLI:
- IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH /ORIGINAL / UKOLIKO NIJE PODNET NA KONKURSU;
- INDEKS I KOMPLET OBRAZACA ZA UPIS /KUPITI U KNjIŽARI FAKULTETA/;
- DVE ISTOVETNE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 H 3,5 SM /FOTOGRAFIJE MORAJU BITI ISKLjUČIVO ZA DOKUMENTA/;
- DOKAZ O UPLATI 3.000,00 DIN. NA RAČUN FAKULTETA BROJ 840-1109666-73 POZIV NA BROJ 106, SVRHA UPLATE: UPISNINA /PRILOŽITI DOKAZ O UPLATI/;
- DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE 44.880,00 DINARA ( 40% OD 112.200,00), NA RAČUN FAKULTETA BROJ 840-1109666-73 SVRHA UPLATE: PRVA RATA ŠKOLARINE, POZIV NA BROJ: BROJ IZ KONKURSNE PRIJAVE;
- U ŠKOLARINU JE URAČUNATA KOMPLETNA NASTAVA I ISPITI, KOLOKVIJUMI, POLAGANjE ISPITA I KOMPLETNA UDžBENIČKA LITERATURA
- OSTATAK ŠKOLARINE PLAĆA SE U DVE JEDNAKE RATE I TO: II RATA DO 15. DECEMBRA 2014. I III RATA DO 15. MARTA 2015.


Beograd, 08.09.2014.
STUDENTSKA SLUŽBA
 
Ekonomski fakultet u saradnji sa SECCF i uz podrsku Universitat Pompeu Fabra:
MAGISTARSKI KURS - Kvantitativne finansije (IMQF) - Novo!
MASTER KURS - MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2628-923
copyright ERC EKOF