početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
 početna strana
Osmi Seminar Katedre za ekonomsku politiku i razvoj u 2014. godini biće održan u utorak, 09.09.2014. godine u 14 časova u Profesorskoj sali na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 
Osmi Seminar Katedre za ekonomsku politiku i razvoj u 2014. godini biće održan u utorak, 09.09.2014. godine u 14 časova u Profesorskoj sali na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Predavanje „Novi talas privatizacije – oporavak ili sunovrat industrije Srbije“ održaće prof. dr Ljubodrag Savić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Milena Lutovac, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NOVI TALAS PRIVATIZACIJE - OPORAVAK ILI SUNOVRAT INDUSTRIJE SRBIJE


prof. dr Ljubodrag Savić, redovni profesor
Milena Lutovac, master ekonomije, asistent

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Uoči donošenja Zakona o privatizaciji iz 2001. godine, u javnosti Srbije je stvorena slika da će pretvaranje društvene u privatnu svojinu preko noći dovesti do brzog i efikasnog razrešenja brojnih i teških problema privrednog razvoja Srbije. Očekivalo se i da će tržišna privreda sama po sebi obezbediti veću efikasnost, povećanje proizvodnje, zaposlenosti i izvoza, a time i značajno povećanje životnog standarda građana.
Umesto da se proces privatizacije okonča, kako je bilo predviđeno, do kraja 2004. godine, deceniju kasnije donet je novi Zakon o privatizaciji, po čijim pravilima kupca treba da pronađu preostala 502 preduzeća, među kojima posebnu pažnju privlače 156 preduzeća u restuktuiranju, koja su bila nosioci posleratnog razvoja Srbije i još uvek nepoznat broj velikih javnih preduzeća, koja će biti prodata (???) u narednih nekoliko godina.
Većina preduzeća predviđenih za privatizaciju nalaze se u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, zbog čega će najveći deo njih otići u stečaj. Model privatizacije iz 2001. godine je produbio krizu srpske industrije, koja je započela raspadom SFRJ, sankcijama i bombardovanjem zemlje od strane NATO pakta. Za razliku od većine zemalja u tranziciji koje su odavno prešle tzv. predtranzicioni nivo, Srbija još uvek nije dostigla ni polovinu industrijske proizvodnje iz 1990. godine, a broj industrijskih radnika (275 hiljada) je isti kao i daleke 1955. godine.
S obzirom da dosadašnji model privatizacije nije dao očekivane rezultate, postavlja se pitanje da li nedavno usvojeni Zakon o privatizaciji može biti uspešniji? Kako naći rešenje za decenijsku agoniju preduzeća u restruktuiranju? Da li i kako privatizovati javna preduzeća?“

 
Ekonomski fakultet u saradnji sa SECCF i uz podrsku Universitat Pompeu Fabra:
MAGISTARSKI KURS - Kvantitativne finansije (IMQF) - Novo!
MASTER KURS - MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2628-923
copyright ERC EKOF