početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
 početna strana
SEPTEMBARSKI UPISNI ROK NA OSNOVNE STUDIJE
 
DRUGI KONKURSNI ROK

EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU RASPISUJE KONKURS ZA POPUNU 133 SLOBODNA MESTA NA STUDIJSKOM PROGRAMU EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLJANJE I STATISTIKA – TROGODIŠNJE STUDIJE.

Strani državljani i državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu da konkurišu za upis NA STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLJANJE I STATISTIKA (trogodišnje i četvorogodišnje studije) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 1, 2. I 3. SEPTEMBRA 2014. OD 9 DO 14 SATI U SLUŠAONICI 10, I SPRAT.

Na konkurs kandidati podnose:

1. Konkursnu prijavu (preuzima se na Fakultetu);
2. Svedočanstva sva četiri razreda (originali i fotokopije);
3. Diplomu srednje škole (original i fotokopija);
4. Izvod iz matične knjige rođenih (original) (za državljane Srbije);
5. Rešenje o nostrifikaciji (original i fotokopija) (za kandidate koji su završili srednju školu u inodtranstvu)
6. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita 5.800 dinara na račun Ekonomskog fakulteta broj 840-1109666-73, uz poziv na broj 102 (obrazac uplatnice može se kupiti u knjižari Fakulteta).

PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI POLAŽU 5. SEPTEMBRA 2014. GODINE.

STUDENTSKA SLUŽBA

 
Ekonomski fakultet u saradnji sa SECCF i uz podrsku Universitat Pompeu Fabra:
MAGISTARSKI KURS - Kvantitativne finansije (IMQF) - Novo!
MASTER KURS - MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2628-923
copyright ERC EKOF