početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 

MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE


OBAVEŠTENJA

1. Za izlazak na ispit neophodno je da imate i indeks i ličnu kartu. Ukoliko Vam trenutno nisu raspoloživi, usled nestanka, ili kradje, potrebno je da imate potvrdu nadležne institucije da Vam je dati dokument ukraden, ili nestao.
2. Obavestenje o popravnom kolokvijumu iz MPF-a:

Drugi popravni kolokvijum iz MPF biće održan u sredu 07.05.2014. u terminu od 12h u S-12. Gradivo koje će biti obuhvaćeno kolokvijumom odnosi se na sledece glave iz knjige: 1,5,6,10.
Kolokvijum se radi u pisanoj formi kroz dva esejska pitanja. Ocena ostvarena na kolokvijumu se priznaje za ispit koji student polaže tokom školske godine u kojoj je polagao kolokvijum. Prelazna ocena na kolokvijumu je od 6 do 10. Student može pristupiti polaganju ispita samo ako je prethodno položio kolokvijum.

Ispit

Ispit je u pisanoj formi – esejskog tipa i sastoji se od dva ispitna pitanja iz spiska ispitnih pitanja iz infopaketa.

U ukupnu, finalnu, ocenu koju student dobija za položeni ispit, ulazi ostvarena prelazna ocena na kolokvijumu i ostvarena prelazna ocena (od 6 do 10) na ispitu.

Ukoliko student ne ostvari na samom ispitu prelaznu ocenu (6), smatra se da je pao na ispitu. Ukoliko student na ispitu ostvari bilo koju prelaznu ocenu, konačna ocena predstavlja zbir ocene sa kolokvijuma i ocene sa ispita sa sledećim ponderima:

  1. Kolokvijum 40%.
  2. Ispit 60%

3. POSTOJEĆI INFOPAKET SE ODNOSI NA ISPITE IZ ŠKOLSKE 2013- 2014. GODINE, KOJI POČINJU OD JANUARSKOG ISPITNOG ROKA.

  
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF