početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
MONOPOLIST
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
Debatni klub

Telefonski imenik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rukovodstvo

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Dekan

 

222

 

3021222

2628923

Faks 2639560

105

dekanat@ekof.bg.ac.rs

Prodekan za finansije

222

3021222

105

dekanat@ekof.bg.ac.rs

Prodekan za nastavu

222

3021222

135

prodekan_nst@ekof.bg.ac.rs

Prodekan za nauku

222

3021222

136

dekanat@ekof.bg.ac.rs

Prodekan za međunarodnu saradnju

222

024

3021222

3021024

132

dekanat@ekof.bg.ac.rs

Sekretar

014

3021014

138

mandrejic@ekof.bg.ac.rs

 

Studentska služba

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Rukovodilac Studentske službe

092

3021092

2633-942

131

sic@ekof.bg.ac.rs

Referat za nastavu i ispite

198

3021198

128

ispiti@ekof.bg.ac.rs

Referat za osnovne studije

098

3021098

129

sic@ekof.bg.ac.rs

Referat za diplome

192

3021192

2633884

130

sic@ekof.bg.ac.rs

Referat za osnovne studije

022

3021022

2633686

133

sic@ekof.bg.ac.rs

Referat za osnovne studije

028

3021028

2633146

134

studije@ekof.bg.ac.rs

Studentski info centar

121

122

3021121

3021122

Prizemlje II

sic@ekof.bg.ac.rs

Master studije

187

210

3021187

3021210

403

pds@ekof.bg.ac.rs

masterinfo@ekof.bg.ac.rs

Doktorske studije

 

 

 

ds@ekof.bg.ac.rs

Master studije na stranom jeziku

169

076

3021169

3021076

409

iva@ekof.bg.ac.rs

imqf_admin@ekof.bg.ac.rs

Šalter za master studije

051

3021051

Prizemlje II

 

 

Služba za opšte i pravne poslove

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Pisarnica

041

3021041

139

milica@ekof.bg.ac.rs

Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove

137

3021137

140

vericaj@ekof.bg.ac

Stručni saradnik za opšte i pravne poslove

037

3021037

141

zsoskic@ekof.bg.ac.rs

Vozač

035

3021035

146

 

Umnožavanje materijala

124

3021124

124

 

 

Finansijsko-računovodsvena služba

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Knjigovodstvo

026

3021026

142

 

Blagajna

027

3021027

143

 

Rukovodilac Finansijsko-računovodstvene službe

127

3021127

Faks 2622629

144

osundic@ekof.bg.ac.rs

Obračun zarada

083

3021083

145

 

Magacioner

120

3021120

147

 

Likvidatura

126

3021126

148

 

 

Služba za nabavku, restoran i kantinu

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Rukovodilac Službe za nabavku, restoran i kantinu

185

3021185

150

jcvarkovic@ekof.bg.ac.rs

Bife

021

3021021

120

 

Studentski klub

091

3021091

Prizemlje I

 

Restoran

090

3021090

VII sprat

 

Magacioner i Referent za zaštitu od požara

120

3021120

147

 

 

Tehnička služba

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Rukovodilac Tehničke službe

035

3021035

146

 

Brigadir

035

3021035

146

 

Vodoinstalater i električar

061

3021061

Prizemlje II

 

Spremačice

008

3021008

Prizemlje II

 

 

Biblioteka

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Rukovodilac Biblioteke

148

3021148

05

 

Biblioteka

048

3021048

2187461

05

 

Fond knjiga i čitaonica

096

3021096

20

 

 

Centri Ekonomskog fakulteta

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Centar za karijerno vođenje i savetovanje

085

3021085

149

karijera@ekf.bg.ac.rs

Centar za marketing i odnose s javnošću

085

3021085

149

pr@ekof.bg.ac.rs

Centar za međunarodnu saradnju

Nostrifikacija diploma

068

3021068

154

cis@ekof.bg.ac.rs

Centar za permanentno stručno usavršavanje

197

3021197

152

strucnousavrsavanje@ekof.bg.ac.rs

Centar za informacione tehnologije (CIT) – rukovodilac

016

3021016

244

petricg@ekof.bg.ac.rs

Centar za informacione tehnologije (CIT) – sajt Fakulteta

116

3021116

245

web@ekof.bg.ac.rs

Centar za informacione tehnologije (CIT) – sale

071

3021071

202

 

Centar za izdavačku delatnost

045

3021045

Faks 3021065

224

225

cid@ekof.bg.ac.rs

Knjižara

093

3021093

Prizemlje 1

 

NICEF – Direktor

213

3021213

304

 

NICEF – tehnički sekretar

167

3021167

Faks 2622734

305

nicef@ekof.bg.ac.rs

procena@ekof.bg.ac.rs

 

 

Studentske organizacije

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Student prodekan

165

3021165

Prizemlje I

sprodekan@ekof.bg.ac.rs

Studentski parlament

161

3021161

Prizemlje II

spekof@ekof.bg.ac.rs

Savez studenata (SSEF)

195

3021195

Prizemlje I

savez@ekof.bg.ac.rs

Studentska unija (SUEF)

165

3021165

Prizemlje I

 

Moniopollist

196

3021196

Prizemlje I

monopollist@gmail.com

AIESEC

 

2621455

Prizemlje I

 

Marketing radionica

133

3021133

236

 

 

Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN)

069

101

3021069

3021101

302

office@fren.org.rs

aleksandar@fren.org.rs

Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES)

135

191

3021135

Faks 3021191

712

ndes@ekof.bg.ac.rs

Redakcije časopisa „Economic Annals“ i „Ekonomske ideje i praksa“

068

3021068

154

ekonomskeideje-praksa@ekof.bg.ac.rs

ea@ekof.bg.ac.rs

 

Nastavnici i saradnici

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Azdejković dr Dragan

103

3021103

713

azdr@ekof.bg.ac.rs

Aleksić Mirić dr Ana

004

3021004

614

anaa@ekof.bg.ac.rs

Anić Aleksandra

104

3021104

711a

aleksandraanic@ekof.bg.ac.rs

Arandarenko dr Mihail

199

3021199

503

arandarenko@ekof.bg.ac.rs

Arsić dr Milojko

115

3021115

525

arsicm@ekof.bg.ac.rs

Aćimović dr Slobodan

066

3021066

313

asloba@ekof.bg.ac.rs

Babić dr Jasna

074

3021074

415

jbabic@ekof.bg.ac.rs

Babić dr Stojan

141

3021041

609

sbabic@ekof.bg.ac.rs

Bajec dr Jurij

015

3021015

524

jbajec@ekof.bg.ac.rs

Backović dr Marko

082

3021082

507

backovic@ekof.bg.ac.rs

Bjelić dr Predrag

044

3021044

310

bjelic@ekof.bg.ac.rs

Bogetić dr Zoran

163

3021163

619

bogeticz@ekof.bg.ac.rs

Bogićević Milikić dr Biljana

070

3021070

436

bbogicevic@ekof.bg.ac.rs

Bogosavljević dr Srđan

062

332

3021062

srdjan.bogosavljevic@ipsos.com

Božić dr Vladan

077

3021077

418

bozic@ekof.bg.ac.rs

Božović dr Miloš 

129

3021129

230

milosbozovic@ekof.bg.ac.rs

Boričić dr Branislav

005

3021005

613

boricic@ekof.bg.ac.rs

Bošković dr Olgica

190

3021190

335

olga@ekof.bg.ac.rs

Branković mr Bojan

099

3021099

711

bojan@ekof.bg.ac.rs

Vasić dr Vladimir

150

3021150

602

vladimir@ekof.bg.ac.rs

Veljković dr Saša

125

3021125

527

veljkos@ekof.bg.ac.rs

Vujačić dr Ivan

094

3021094

502

ivujacic@ekof.bg.ac.rs

Vuksanović Iva

134

3021134

721

ivav@ekof.bg.ac.rs

Vučković-Milutinović dr Savka

153

3021153

715

saska@ekof.bg.ac.rs

Gligorijević dr Mirjana

019

3021019

628

mirag@ekof.bg.ac.rs

Gligorić Mirjana

084

3021084

708

gligoric@ekof.bg.ac.rs

Glišić Milan

157

3021157

241

glisicmilan@ekof.bg.ac.rs

Dabić dr Ljubiša

003

3021003

309

ljdabic@ekof.bg.ac.rs

Dobrilović mr Milutin

099

3021099

711

dobrilovic@ekof.bg.ac.rs

Draganac Dragana

177

3021177

237

dragana_c@ekof.bg.ac.rs

Dragutinović Mitrović dr Radmila

012

3021012

511

radmilam@ekof.bg.ac.rs

Đorđević dr Aleksandar

023

3021023

716

alexandar@ekof.bg.ac.rs

Đukić dr Đorđe

010

3021010

509

djukicmm@ekof.bg.ac.rs

Đuričin dr Dragan

032

3021032

506

ddjuricin@ekof.bg.ac.rs

 

Đurović dr Tatjana

033

3021033

235

djurovic@ekof.bg.ac.rs

Žarković Rakić dr Jelena

171

3021171

231

zarkovic@ekof.bg.ac.rs

Živković dr Aleksandar

047

3021047

433

aca@ekof.bg.ac.rs

Živković dr Boško

058

3021058

504

boskoz@ekof.bg.ac.rs

Zarić dr Siniša

147

3021147

417

sinisa@ekof.bg.ac.rs

Zečević dr Aleksandra

036

3021036

428

azecevic@ekof.bg.ac.rs

Zečević dr Bojan

119

3021119

508

zecevic@ekof.bg.ac.rs

Ivanišević dr Milorad

053

3021053

308

ivanisevic@ekof.bg.ac.rs

Ivković Ivana

177

3021177

237

ivanaivkovic@ekof.bg.ac.rs

Ilić dr Mirjana

170

3021170

410

mirjanailic@ekof.bg.ac.rs

Jablan Stefanović dr Radmila

139

3021139

620

rasty@ekof.bg.ac.rs

Jakšić dr Miomir

079

3021079

606

mjaksic@ekof.bg.ac.rs

Jandrić mr Maja

143

3021143

706

maja@ekof.bg.ac.rs

Janićijević dr Nebojša

128

3021128

607

nebojsaj@ekof.bg.ac.rs

Janković mr Irena

046

3021046

229

irenaj@ekof.bg.ac.rs

Ješić Milutin

097

3021097

240

milutinjesic@ekof.bg.ac.rs

Jovanović Gavrilović dr Biljana

211

3021211

422

bgavrilo@ekof.bg.ac.rs

Jovović Marija

166

3021166

242

marijajovovic@ekof.bg.ac.rs

 

Joksimović dr Ljubinka

011

3021011

611

joka@ekof.bg.ac.rs

 

Kaličanin dr Đorđe

029

3021029

626

kalicanin@ekof.bg.ac.rs

Knežević mr Vladan

054

3021054

236

vknez@ekof.bg.ac.rs

Kovačević Igor

104

3021104

711a

igor@ekof.bg.ac.rs

Kovačević dr Radovan

144

3021144

311

radovank@ekof.bg.ac.rs

Kozomara dr Jelena

156

3021156

312

elen@ekof.bg.ac.rs

Kočović dr Jelena

030

3021030

432

kocovic@ekof.bg.ac.rs

Chroneos-Krasavac dr Biljana

186

3021186

431

biljachronkra@me.com

 

Krstić dr Gorana

138

3021138

625

gkrstic@ekof.bg.ac.rs

Kuč Vukašin

134

3021134

721

vukasin@ekof.bg.ac.rs

Laušev dr Jelena

106

3021106

710

jelena@ekof.bg.ac.rs

Lovreta dr Stipe

136

3021136

622

slovreta@ekof.bg.ac.rs

Lončar dr Dragan

075

3021075

605

loncar@ekof.bg.ac.rs

Lukić dr Radojko

112

3021112

528

rlukic@ekof.bg.ac.rs

Lukić mr Velimir

153

3021153

715

velimir@ekof.bg.ac.rs

Lutovac Milena

097

3021097

240

milenalutovac@ekof.bg.ac.rs

Malinić dr Dejan

042

3021042

434

malinic@ekof.bg.ac.rs

Manić dr Emilija

063

3021063

331

geografija@ekof.bg.ac.rs

Manić dr Slavica

039

3021039

627

slavica@ekof.bg.ac.rs

Maričić dr Branko

064

3021064

327

brmar@ekof.bg.ac.rs

Marković dr Dušan

102

3021102

713a

dusanm@ekof.bg.ac.rs

Mijušković Veljko

166

3021166

242

mijuskovic@ekof.bg.ac.rs

Miletić mr Snežana

146

3021146

243

spopovic@ekof.bg.ac.rs

Milićević dr Vlade

168

3021168

512

vlade@ekof.bg.ac.rs

Milićević dr Goran

018

3021018

522

urbana@ekof.bg.ac.rs

Milovanović dr Milić

038

3021038

526

guga@ekof.bg.ac.rs

Mitić dr Sanja

175

3021175

416

sanj@ekof.bg.ac.rs

Mitrović dr Đorđe

043

3021043

705

djordjem@ekof.bg.ac.rs

Mladenović dr Zorica

173

3021173

414

zvujos@ekof.bg.ac.rs

Molnar mr Dejan

084

3021084

708

molnar.dejan@gmail.com

Nojković dr Aleksandra

250

3021250

621

nojkovic@eunet.rs

Njegovan Nikola

143

3021143

706

nikolanj@ekof.bg.ac.rs

Ognjanov dr Galjina

073

3021073

413

galja@ekof.bg.ac.rs

Paunović dr Blagoje

111

3021111

608

paunovic@ekof.bg.ac.rs

Perović dr Jelena

040

3021040

233

jperovic@beotel.rs

Petković dr Goran

130

3021130

435

goranp@ekof.bg.ac.rs

Petković dr Mirjana

151

3021151

612

mirjana.ekof@beotel.net

Petrović dr Ljiljana

164

3021164

328

petrovl@ekof.bg.ac.rs

Petrović dr Pavle

131

3021131

624

pavle_petrovic@ekof.bg.ac.rs

 

Petrović mr Marina

049

3021049

717

marinap@ekof.bg.ac.rs

Popović dr Danica

174

3021174

510

dpopovic@ekof.bg.ac.rs

Popović dr Zoran

142

3021142

610

zpop@ekof.bg.ac.rs

Popović Petrović dr Ivana

046

3021046

229

ivanapp@ekof.bg.ac.rs

Praščević dr Aleksandra

179

3021179

604

alja@ekof.bg.ac.rs

Prica dr Ivana

062

3021062

332

ivanapopov.prica@gmail.com

Radivojević dr Biljana

132

3021132

501

biljana@ekof.bg.ac.rs

Radić mr Siniša

146

3021146

243

radic@ekof.bg.ac.rs

Rajić dr Vesna

206

3021206

420

vesnac@ekof.bg.ac.rs

Rakita dr Branko

057

3021057

329

brakita@sbb.rs

Rakonjac-Antić dr Tatjana  

074

3021074

415

rakonjac@ekof.bg.ac.rs

Ranđelović dr Saša

183

3021183

720

randjelovic@ekof.bg.ac.rs

Rašković Jelena

157

3021157

241

raskovicj@ekof.bg.ac.rs

Rikalović dr Gojko

172

3021172

615

rikgoj@ekof.bg.ac.rs

Ristić Bojan

049

3021049

717

bristic@ekof.bg.ac.rs

Savić dr Ljubodrag

006

3021006

616

ljubas@ekof.bg.ac.rs
ljubas@vektor.net

Sekerez dr Vojislav

176

3021176

412

vsekerez@ekof.bg.ac.rs

Silaški dr Nadežda

140

3021140

234

silaski@eunet.rs

Soldić-Aleksić dr Jasna

056

3021056

330

jasnasol@ekof.bg.ac.rs

Stamenković Mladen  

095

3021095

232

mladen@ekof.bg.ac.rs

Stankić dr Rade

087

3021087

429

rstankic@ekof.bg.ac.rs

Stanojević mr Jelena

183

3021183

720

jelenas@ekof.bg.ac.rs

Stojadinović Jovanović dr Sandra

102

3021102

713a

sandra@ekof.bg.ac.rs

Stojanović dr Božo

002

3021002

523

bstojanovic@ekof.bg.ac.rs

Stojanović dr Žaklina

162

3021162

333

zaklina@ekof.bg.ac.rs

Stojković dr Dragan

013

3021013

718

dstojkovic@ekof.bg.ac.rs

Tanasković Svetozar   

152

3021152

709

tanaskovic@ekof.bg.ac.rs

Todorović dr Miroslav

123

3021123

719

todorovic@ekof.bg.ac.rs

Trifunović dr Dejan

152

3021152

709

dejan@ekof.bg.ac.rs

Urošević dr Branko  

118

3021118

529

urosevic@ekof.bg.ac.rs

Ušćumlić  dr Dušanka

060

3021060

334

dusanka@ekof.bg.ac.rs

Fabris dr Nikola

086

3021086

430

fnikola@ekof.bg.ac.rs

Filipović dr Jelena

023

3021023

716

jfilipovic@ekof.bg.ac.rs

Filipović dr Milorad

050

3021050

601

miloradf@ekof.bg.ac.rs

Hristov Branislava

104

3021104

711a

branislava@ekof.bg.ac.rs

Cerović dr Božidar

184

3021184

714

cerovi@ekof.bg.ac.rs

Čolić Lazar

095

3021095

232

lazar@ekof.bg.ac.rs

Džunić Drinjaković dr Marija

154

3021154

239

mdrinjakovic@ekof.bg.ac.rs

Škarić Jovanović dr Kata

182

3021182

437

kata@ekof.bg.ac.rs

Šoškić dr Dejan

100

3021100

623

soskic@ekof.bg.ac.rs

Honorarni nastavnici

Korisnik

Lokal

Direktan broj

Kancelarija

E-mail adresa

Marojević dr Milena

178

3021178

151

 

Mojić Dušan

107

3021107

438

dmojic@ekof.bg.ac.rs

Spasić dr Dejan

178

3021178

151

dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs

Stojaković dr Danka

178

3021178

151

danka@ius.bg.ac.rs

Čupić Čedomir

107

3021107

438

cupicc@ikomline.net

 

Demonstratori

025

3021025

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC ekof.bg.ac.rs