početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
MONOPOLIST
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
Debatni klub
DEKANAT

Radom Fakulteta rukovodi i koordinira nastavne, naučne i druge aktivnosti Dekan Fakulteta.

Dekan Fakulteta je Prof. dr Branislav Boričić.

Dekanu u radu pomažu prodekani zaduženi za rad pojedinih oblasti u skladu sa ovlašćenjima koje im prenosi dekan Fakulteta.

Dužnosti prodekana vrše:

Prof. dr Radmila Jablan Stefanović, prodekan za naučno istraživački rad
Prof. dr Mihail Arandarenko, prodekan za medjunarodnu saradnju
dr Žaklina Stojanović, prodekan za nastavu
dr Dragan Lončar , prodekan za finansije i organizaciju
Tijana Vukićević, student prodekan


Telefon: +381 11 3021 222;
Fax: +381 11 2639 560
Email dekanata

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF