početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
DEBATNI KLUB EKONOMSKOG FAKULTETA

Debata je strukturno argumentovana rasprava na zadatu temu. To podrazumeva da je broj govornika, redosled i vreme izlaganja unapred odradjeno. Za razliku od rasprava koje svakodnevno obavljamo, debata se razlikuje po tome što sagovornici jedni drugima ne upadaju u reč, ne drže duge monologe, ne menjaju temu o kojoj govore i slično. S toga nam debata omogućava da na organizovan i civilovan način raspravljamo o određenim idejama.

Zahvaljujući Studentskom parlamentu Ekonomskog fakulteta (SPEKOF). tj njenim članovima Nataši Ćurčić i Nenadu Iliću projekat Debatni klub je zaživeo. rad na unapređenju javnog nastupa trebalo bi da je jedna od osnovnih aspiracija studenata našeg fakulteta, pa rukovođeni tom idejom i organizujemo debatne radionice za sve zainteresovane studente. Cilj nam je da započnemo sa podučavanjem studenta veštinama debatovanja i argumentovanog zastupanja svojih stavova.

Članovi Debatnog kluba Ekonomskog fakulteta imaju prilike da od ove godine učestvuju na debatnim turnirima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Mogućnost putovanja i upoznavanja dabetera iz drugih krajeva od neprocenjivog su značaja.

Mentor Debatnog kluba je asistent Dragana Draganac.

Predsednik Debatnog kluba je Nenad Ilić.

Debatni klub ekonomskog fakulteta
Kamenička 6
11000 Beograd
Tel: 011/3021-161
Mail: dk.ekof@gmail.com

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF