početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
English

EKONOMSKA POLITIKA SRBIJE U 2010. GODINI
Ka novom modelu makroekonomske stabilnost
>> Detaljnije...

NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA
SCIENTIFIC SOCIETY OF ECONOMISTS
osnovano 1937
odlikovano ordenom Njegoša II stepena

Naučno društvo ekonomista (NDE) je selektivna naučna asocijacija ekonomista izabranih prema proceduri predvidenoj Statutom, koji se bave naučnim i pedagoškim radom na visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, u Srbiji ili u inostranstvu.

Nastanak NDE datira od 1937. godine, kada je osnovana i prva ustanova za visoko ekonomsko obrazovanje u Srbiji, Visoka ekonomsko-komercijalna škola u Beogradu.

Od 1991. godine NDE deluje kao autonomna naučna, neprofitna i nepolitička asocijacija ekonomista-naučnih radnika , sa svojstvom pravnog lica (do tada je NDE delovalo kao Naučna sekcija Saveza ekonomista Jugoslavije).

NDE ima 47 redovnih članova, 450 članova i 200 vanrednih članova. Pored toga, u sastavu NDE je i oko 500 saradnika.

U sastavu NDE je i Akademija ekonomskih nauka sa 8 redovnih članova i 10 članova.

NDE je odlikovano Ordenom Njegoša II stepena

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF