početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi

Centa za marketing i odnose s javnošću

Centar za marketing i odnose s javnošću je osnovan 2007. godine. Cilj ovog Centra je kontinuirano praćenje promena na tržištu obrazovanja, kao i pružanje informacija i drugih vidova podrške potencijalnim kandidatima za upis, novinarima, predstavnicima vladinih institucija i nevladinih organizacija, poslovnim partnerima, obrazovnim institucija ma na svim nivoima, kao i svim drugim stejkholderima Fakulteta. Najvažnije aktivnosti Centra su vezane za organizovanje i sprovođenje informativne kampanje za upis kandidata koja se sastoji od prezentacija Fakulteta u srednjim školama, učestvovanja na sajmovima obrazovanja, kao i organizovan ja poseta Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Centrom rukovodi dr Sanja Mitić, docent.

sprat I, kabinet 149
tel/faks: 011/ 3021 085
mejl adresa: pr@ekof.bg.ac.rs

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF