početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
Međunarodni magistarski kurs Menadžment i poslovna ekonomija
-2003/2004-


Program kursa
HEC grupa
Ekonomski fakultet u Beogradu


HEC grupa iz Francuske i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu uvode partnerski postdiplomski kurs iz oblasti ekonomije i menadžmenta, na kojem ce obučavati buduće uspešne menadžere sa ciljem da ih usavrše za poslovanje u međunarodnom ekonomskom okruženju, a naročito u okvirima privredne saradnje između Francuske i Srbije i Crne Gore.

Program se uvodi zahvaljujuci finansijskoj podršci Francuske vlade i pokroviteljstvu Ambasade Republike Francuske u Beogradu.

Profesorski kadar iz HEC-a i sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu izvodiće nastavu na francuskom jeziku (uz simultani prevod na srpski) i na srpskom jeziku. Nastava je organizovana na način da omogućava studiranje paralelno sa redovnim zaposlenjem. Održava se u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, specijalno opremljenim, sa računarima povezanim na Internet i bibliotekom, namenjenim polaznicima ovog međunarodnog magistarskog kursa. Za sve polaznike je organizovan kurs francuskog jezika tokom cele školske godine.

Master International de Management et d’Economie
- 2003/2004 -


Les enseignements
Le Groupe HEC
Faculté des Sciences Economiques de Belgrade


Le Groupe HEC de Paris et la faculté économique de l’Université de Belgrade proposent, en partenariat une formation diplômante de gestion dont les enseignements seront dispensés à Belgrade par des professeurs français et serbes. Ces enseignements, délivrés par la première école de gestion de France et son homologue serbe, permettront aux étudiants de poursuivre leur formation en travaillant.

Cette formation, financée par le Gouvernement français, est placée sous le haut patronage de l’Ambassade de France en Serbie-et-Monténégro.

Ce programme dont les enseignements sont assurés en français, avec traduction simultanée en serbe, constituera un vivier de référence, tant pour les entreprises françaises que pour les entreprises serbes. Les cours seront dispensés dans les locaux de la faculté des sciences économiques, au sein d’un espace réservé pendant la durée de la formation. Les participants auront à leur disposition 2 ordinateurs avec accès Internet et une bibliothèque, strictement réservée à leur usage. Parallèlement, des cours de français seront organisés pour les étudiants.

Program kursa

Nastava, u ukupnom trajanju od 280 sati (po 20 sati za svaki predmet) je podeljena u dva bloka: osnovni i viši, i sastoji se iz sledećih 14 predmeta. Tome se pridodaju i časovi francuskog jezika.

· Osnovni blok / Modules de base

Mikroekonomija / Micro-économie
Henri-Louis VEDIE, Professeur Associé au Département Finance et Economie du Groupe HEC
Doctorat d’Etat en Sciences Economiques de l’Université Paris IX Dauphine

Ekonomska analiza / Analyse économique
Eric TONON, Attaché de coopération à l’Ambassade de France en Serbie-et-Monténégro
DEA d’économie et finance internationales de l’Université Paris IX Dauphine

Upravljačko racunovodstvo / Comptabilité managériale
Dejan MALINIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doctorat na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu

Poslovne finansije I / Finances I
Karim MEDJAD, Professeur Associé au Groupe HEC
Doctorat en Sciences Economiques de l’ Université de Paris I Panthéon-Sorbonne


Marketing I
Laurent MARUANI, Professeur au Département Marketing du Groupe HEC
DEA d'économétrie, prévision et prospective de l’ Université de Paris IX Dauphine

Strategijski menadžment I / Management Stratégique I
Eric CORNUEL, Directeur Général de l’EFMD (European Foundation for Management Developement), Professeur Affilié au Groupe HEC
Doctorat en Gestion de l’ Université Paris IX Dauphine

Menadžment ljudskih resursa I / Gestion des ressources humaines I
Pierre KLETZ, Maître de Conférence à l’Université de Tours
Doctorat de sciences de gestion du Groupe HEC

· Viši blok / Modules d’approfondissement

Poslovne finansije II / Finances II
Milorad IVANIŠEVIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Marketing II
Branko MARIČIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Stategijski menadžment II / Management Stratégique II
Dragan ÐURIČIN, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Menadžment ljudskih resursa II / Gestion des ressources humaines II
Biljana BOGIĆEVIĆ MILIKIĆ , profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Upravljački informacioni sistem / Management des systèmes d’informations
Alain BERDUGO, Professeur Associé au Groupe HEC
Master of Sciences, Université de Stanford, USA

Organizaciono ponašanje / Comportements des organisations
Nebojša JANIĆIJEVIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Analiza grane / Economie industrielle
Henri-Louis VEDIE, Professeur Associé au Département Finance et Economie du Groupe HEC
Doctorat d’Etat en Sciences Economiques de l’Université Paris IX DauphineIspiti, završni rad i ocenjivanje

Ispiti se održavaju tokom cele školske godine.
Studenti su obavezni da napišu završni rad na izabranu temu iz oblasti savremene menadžerske problematike, na osnovu teorijskih znanja koje su stekli na kursu.

Odbrana završnih radova, davanje konačne ocene i izdavanje diploma predviđeni su za novembar 2004.

Da bi dobili diplomu Ekonomskog fakulteta u Beogradu (akademsko zvanje magistra nauka) i sertifikat HEC-a o završenim postdiplomskim studijama, studenti moraju položiti sve ispite, uključujući i ispit iz francuskog jezika i odbraniti završni rad.


Termini nastave

Nastava se izvodi prema unapred utvrđenom rasporedu časova u sledećim terminima: sredom, četvrtkom i petkom u periodu od 17 do 21h i subotom od 9h do 13h i od 14h do 18h.

[vrh strane]

HEC grupa

HEC grupa, priznata kao vodeća škola u Evropi, u skladu sa međunarodnim normama, član je Udruženja visokih škola i Udruženja škola menadžmenta.
HEC je prva francuska škola menadžmenta koja je stekla trostruku akreditaciju:
· AMBA (British Association of MBA's)
· EQUIS (European Foundation for Management Development)
· AACSB (International Association for Management Education).

Njen ugled i stručnost su zasnovani na profesorskom kadru međunarodnog ugleda, koji se sastoji od oko 100 predavača obrazovanim na najboljim svetskim univerzitetima (Harvard, MIT, Princeton, UCLA, Stanford, Wharton, Cornell,…).

Već 30 godina, HEC grupa uspostavlja i razvija razne vidove saradnje sa najboljim svetskim naučnim ustanovama: međunarodne programe razmene studenata, partnerstva, zajedničke programe koji omogućavaju dobijanje dvostruke diplome, obrazovne programe koji omogućavaju sticanje zajedničke evropske diplome priznate od strane CEMS ( Evropsko udruženje škola menadžmenta), kao i izmeštene programe prilagođene specifičnostima tržišta i potrebama preduzeća koja posluju u centralnoj i istočnoj Evropi.

Uključivanje studenata u poslovne vode je od suštinske važnosti u pedagoškom pristupu HEC-a. Stoga su veze sa privredom koje je zasnovala HEC grupa oduvek bile značajne.

[vrh strane]

Ekonomski fakultet u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 67 godina. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najznačajnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika, među kojima, 85 doktora nauka.

Fakultet godišnje upisuje preko 1000 studenata. Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo vise od 35 000 ekonomista, odbranjeno je preko 1800 magistarskih i preko 600 doktorskih disertacija.

Centar za međunarodne studije koordinira razvijenu međunarodnu saradnju Fakulteta: organizovanje međunarodnih kurseva, realizovanje međunarodnih projekata, konferencija, posete stranih stručnjaka, razmenu studenata. Fakultet je član tri internacionalne mreže ekonomskih fakulteta: ASECU, CEEUN i RESEGE.

Fakultet ima svoj naučno-istraživacki centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta.

Posebnu celinu čini Centar za izdavačku delatnost koji je prerastao u najvećeg domaceg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 60 naslova godišnje.

Fakultet izdaje naučno-stručni časopis Ekonomski anali, u kome se prezentiraju radovi i istraživanja iz oblasti teorijskih ekonomskih disciplina, poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, finansija, bankarstva i računovodstva.


[vrh strane]

Les enseignements
Au nombre de 14, ils se décomposent en cours fondamentaux et en cours d’approfondissement. Le programme comprend 280 heures de cours (20 heures pour chaque enseignement) auxquels s’ajoutent les cours de français.


· Osnovni blok / Modules de base

Mikroekonomija / Micro-économie
Henri-Louis VEDIE, Professeur Associé au Département Finance et Economie du Groupe HEC
Doctorat d’Etat en Sciences Economiques de l’Université Paris IX Dauphine

Ekonomska analiza / Analyse économique
Eric TONON, Attaché de coopération à l’Ambassade de France en Serbie-et-Monténégro
DEA d’économie et finance internationales de l’Université Paris IX Dauphine

Upravljačko računovodstvo / Comptabilité managériale
Dejan MALINIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doctorat na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu

Poslovne finansije I / Finances I
Karim MEDJAD, Professeur Associé au Groupe HEC
Doctorat en Sciences Economiques de l’ Université de Paris I Panthéon-Sorbonne


Marketing I
Laurent MARUANI, Professeur au Département Marketing du Groupe HEC
DEA d'économétrie, prévision et prospective de l’ Université de Paris IX Dauphine

Strategijski menadžment I / Management Stratégique I
Eric CORNUEL, Directeur Général de l’EFMD (European Foundation for Management Developement), Professeur Affilié au Groupe HEC
Doctorat en Gestion de l’ Université Paris IX Dauphine

Menadžment ljudskih resursa I / Gestion des ressources humaines I
Pierre KLETZ, Maître de Conférence à l’Université de Tours
Doctorat de sciences de gestion du Groupe HEC

· Viši blok / Modules d’approfondissement

Poslovne finansije II / Finances II
Milorad IVANIŠEVIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Marketing II
Branko MARIČIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Stategijski menadžment II / Management Stratégique II
Dragan ÐURIČIN, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Menadžment ljudskih resursa II / Gestion des ressources humaines II
Biljana BOGIĆEVIĆ, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Upravljački informacioni sistem / Management des systèmes d’informations
Alain BERDUGO, Professeur Associé au Groupe HEC
Master of Sciences, Université de Stanford, USA

Organizaciono ponašanje / Comportements des organisations
Nebojsa JANICIJEVIC, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Doktorat na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Analiza grane / Economie industrielle
Henri-Louis VEDIE, Professeur Associé au Département Finance et Economie du Groupe HEC
Doctorat d’Etat en Sciences Economiques de l’Université Paris IX Dauphine

Les examens, le mémoire de fin d’études, l’évaluation

Les examens se déroulent au fur et à mesure de l’année universitaire.
Chaque étudiant est tenu de remettre un travail de fin d’étude, basé sur l’analyse d’une problématique managériale spécifique basée sur l’utilisation des concepts théoriques enseignés au sein du programme.

Novembre 2004 – Soutenance des mémoires de fin d’études, évaluation finale et cérémonie de remise des Certificats d’Exécutive Master et diplômes de la Faculté des Sciences Economiques.

Afin d’obtenir le diplôme de la Faculté des Sciences Economiques (titre académique de mastère) et le certificat d’Executive Master émis par le Groupe HEC, les étudiants sont tenus de réussir tous les examens (y inclus celui de langue française) et de soutenir leur mémoire de fin d’études.

Horaires des cours

Les cours seront dispensés selon le calendrier défini pendant les horaires suivant: mercredi, jeudi, vendredi de 17 h à 21 h et samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. L’assistance au cours est obligatoire.


[en haut]

Le Groupe HEC

Le Groupe HEC, reconnu comme un des établissements leaders en Europe, aux normes internationales, Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et du Chapitre des Ecoles de Management, est la première école de management française à avoir obtenu la triple accréditation

- AMBA (British Association of MBA's)
- EQUIS (European Foundation for Management Development)
- AACSB (International Association for Management Education).
Cette expertise est basée sur les capacités d'un corps professoral de renommée internationale, composé d'une centaine d'enseignants formés dans les meilleures universités du monde (Harvard, MIT, Princeton, UCLA, Stanford, Wharton, Cornell,…).
Depuis plus de 30 ans, le Groupe HEC initie et développe avec les meilleures institutions étrangères des réseaux d'échanges internationaux d'étudiants, des accords bilatéraux, des programmes d'enseignement débouchant sur un double diplôme, des programmes d'enseignement débouchant sur un diplôme commun européen agrée par la CEMS (Community of European Management Schools) et des programmes délocalisés adaptés au spécificité des marchés et des entreprises situées en Europe Centrale et Orientale
Essentiels à son projet pédagogique et à l’insertion professionnelle de ses étudiants, les liens que le Groupe HEC a créés avec les entreprises ont toujours été importants.

[en haut]

Faculté des Sciences Economiques de Belgrade

La Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Belgrade est une institution académique d’une tradition longue de 67 années. C’est aujourd’hui l’établissement le plus grand et le plus respecté dans le domaine des sciences économiques en Serbie. Le corps professoral est composé de 130 enseignants environ, parmi lesquelles 80 possèdent un doctorat.

La Faculté inscrit plus de 1000 étudiants chaque année. Depuis sa création, elle a diplômé plus de 35000 étudiants en sciences économiques, parmi lesquels 1800 diplômes du niveau de Master et plus de 600 titres de doctorat en sciences économiques.

Le Centre d’Etudes Internationales gère une riche coopération internationale pour la Faculté : organisation de cours internationaux, réalisation de projet internationaux, de conférences, visites de chercheurs étrangers, échange d’étudiants.

La faculté possède son centre de recherche NICEF qui engage la plupart d’enseignants et plusieurs experts vacataires, sur de nombreux projets.

Son entité distincte est le Centre d’édition et de publication qui est l’éditeur le plus important d’ouvrages économiques, avec environs 60 nouveaux titres par an.

La Faculté publie une revue spécialisé « Ekonomski anali » (Les Annales Economiques), où sont présentés les articles scientifiques et de recherches dans les domaines suivants : les disciplines économiques théoriques, économie d’entreprise, gestion, marketing, finances, banques et comptabilité.

[en haut]

Groupe HEC
1, Rue de la Libération
78351 JOUY-EN-JOSAS CEDEX – France
Tél. : 33 1 39 67 70 41
Fax. : 33 1 39 67 94 90
www.hec.fr

Directeur Général / Generalni direktor Bernard Ramanantsoa

Directeur du Master d’Economie et de Management /
Direktor magistarskog kursa Poslovna ekonomija Henri-Louis Védie
e-mail : vedie@hec.fr

Coordinateur du Pôle Europe Centrale & Orientale /
Koordinator za programe u centralnoj i istocnoj Evropi Carole Decamps
e-mail : decamps@hec.fr

Ekonomski fakultet
Kamenička 6
11000 Beograd
Tel. : 381 11 3021081
Fax. : 381 11 639 560
www.ekof.bg.ac.yu

Doyen / Dekan Božidar Cerović

Directeur associé du Master d’Economie et de Management /
Kodirektor magistarskog kursa Poslovna ekonomija Nebojsa Janicijević
e-mail : jnebojsa@eunet.yu

Coordinateur du programme / Koordinator programa Jasna Dimitrijević
e-mail: jasna_dimitrijevic@one.ekof.bg.ac.yu


Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet /LOGO/ HEC-School of Management -Paris/LOGO/


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF