početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
centar ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE


Centar za informacione tehnologije (CIT) Ekonomskog fakulteta organizovan je krajem 1980. godine na inicijativu većeg broja nastavnika i asistenata Katedre za statistiku i matematiku. U tom periodu je kupljen mini računar Honeywell-6/43, sa 256 KB centralne memorije, 4 terminala, dve jedinice diskete, serijskim štampačem i disk jedinicom 13+ 13 MR. Nekoliko generacija studenata pomenutog smera naučila su na tom računaru upotrebu FORTRAN-a i COBOL-a.

CIT je planiran da bude radna jedinica i prihvaćen je predlog o njegovoj organizaciji. Računar je prvenstveno bio namenjen potrebama nastave i naučno-istraživačkog rada nastavnika, saradnika i studenata. U tom pogledu su postignuti izvanredni rezultati (u jednom periodu su uslovi za rad studenata Ekonomskog fakulteta bili najbolji u okviru celog Univerziteta), a centar je omogućio izradu više doktorskih i magistarskih teza mlađih saradnika i studenata. Ostvarena je dobra saradnja sa Republičkim zavodom za statistiku i drugim organizacijama i ustanovama u cilju razvoja i korišćenja softvera. Sve potrebe razvoja centra od početka nisu mogle biti ostvarene po planu u potpunosti i to u vezi kadrovske popune, održavanja i nabavke opreme, najvećim delom zbog nedostatka materijalnih sredstava.

Godine 1990. nabavlja se veća količina računara PC AT 286, koja je u velikoj meri osavremenila rad računskog centra i izvođenje nastave digla na viši nivo. Osim nastave u okviru redovnih i poslediplomskih studija i naučno istraživačkog rada nastavnog osoblja, organizuju se i kursevi za razne programe, koje su pohađali studenti Ekonomskog fakulteta. U decembru 1995. godine Fakultet se odlučuje za renoviranje prostorija računskog centra i za nabavku nove opreme. Nakon renoviranja prostorije poprimaju izgled jednog savremenog centra, čije su oprema i nameštaj prilagođeni specifičnoj nameni, kao i organizacija prostorija koja u svom središtu ima centar za nadgledanje rada u obe sale istovremeno, stalni nadzor ulaska i izlaska u prostorije ERC-a. Nabavljena oprema imala je, u to vreme, najbolje karakteristike: PC AT 486, 8MB radne memorije, kolor monitori i miš. Osim toga, nabavka opreme za projekciju na platnu poboljšava i kvalitet izvođenja nastave. Neizbežno je pomenuti, da je u ovom periodu i svaki kabinet nastavnika opremljen računarom istih karakteristika. Time, računski centar postaje jezgro informacionog sistema Ekonomskog fakulteta. Sredinom 1996. godine projektuje se i izvode radovi na izgradnji mreže fakulteta i povezivanje sa Računskim Centrom beogradskog univerziteta (RCUB). Na taj način svi računari na Fakultetu imaju mogućnost upotrebe Interneta.

Na leto 2001. godine gradi se i treća sala (sala C) koja proširuje kapacitet Računskog centra, a u decembru 2004. počinje da se koristi i četvrta sala (sala D) koja ima kapacitet od 45 računara.

Radno vreme CIT-a se produžuje i danas je od 8:00 do 22:00. U toku celog dana, nastavnicima i studentima je dozvoljen pristup računarima za pohađanje nastave ili za samostalni rad. Osim toga, uskoro se planiraju kursevi na raznim nivoima koji će doprineti širenju znanja i interesovanja za informatiku i računarsku tehniku.

U svom budućem radu, CIT i dalje ostaje baza za redovne i poslediplomske studije i centralni deo kompletnog informacionog sistema, koji obuhvata mreže u NICEF-u, Centru za izdavačku delatnost, knjigovodstvu, službi za studentska pitanja, biblioteci, poslediplomskim studijama, knjižari i svim kabinetima na Fakultetu.

Prof. dr Rade Stankić, direktor

Zaposleni u Centru za informacione tehnologije:

Goran Petrić, dipl.ing., tehnički direktor
E-mail: petricg [at] ekof.bg.ac.rs
Kancelarija: 244
Telefon: 30-21-016

Radomirović Nenad, web master
E-mail: troter [at] ekof.bg.ac.rs
Kancelarija: 245
Telefon: 30-21-116

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF