početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
naučni seminari
linkovi
CID logo
Početna stranica Flash prezentacija Katalog izdanja Cenovnik Narudžbenica Foto_album

Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu (CID) je vodeća izdavačka kuća na prostoru Jugoistočne Evrope čija su izdanja najkvalitetniji naslovi iz oblasti teorijske ekonomije, međunarodne ekonomije, bankarstva, menadžmenta, marketinga, organizacije, poslovnih finansija, računovodstva, statistike, matematike, informatike i drugih njima komplementarnih naučnih oblasti.

CID predstavlja nezamenljivu podršku nastavnom i naučnom procesu Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i nastavnom, naučnom, tehnološkom i poslovnom procesu izvan Fakulteta u Republici Srbiji i na prostoru Jugoistočne Evrope.

CID godišnje objavljuje preko 80 naslova udžbeničke i druge stručne literature.

• Adresa CID-a:

Ekonomski fakultet
Centar za izdavačku delatnost
Beograd
Kamenička 6

• E-mail: cid@one.ekof.bg.ac.yu

• Telefoni:

Uredništvo i redakcija: +381 11 3021045
Fax: +381 11 3021065
Knjižara: +381 11 3021093

PIB: 100223295
Matični broj: 7001983
Žiro račun Fakulteta: 840-1109666-73

Radno vreme fakultetske knjižare: svakim radnim danom od 8:00 do 18:00

Dekan Fakulteta: Prof. dr Marko Backović

Direktor CID-a: dr Ðorde Kaličanin

Tehnički sekretari: Nadežda Stamatović, Snežana Minić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF