početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
Centri
CENTAR ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO
CENTAR ZA ORGANIZACIJU I LIDERSTVO
CENTAR ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
CENTAR ZA KORPORATIVNE FINANSIJE
CENTAR ZA IZRADU I OCENU INVESTICIONIH PROGRAMA
CENTAR ZA MARKETING
CENTAR ZA JAVNE FINANSIJE
CENTAR ZA JAVNE FINANSIJE

Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu osnovali su 2002. godine Centar za javne finansije, kao naučno-istraživačku ustanovu, specijalizovanu za područje javnih finansija.

Centar se bavi istraživanjem svih segmenata javne ekonomije: porezima, javnim rashodima, fiskalnom politikom, javnim dugom, ulogom države u privredi, i sl.

Osim za ekonomska istraživanja, specijalizovan je za edukaciju državnih službenika od lokalnih do saveznog nivoa, u domenu finansijskog programiranja, javnog računovodstva, fiskalnog izveštavanja, optimizacije javnih rashoda i upravljanja gotovinom, kao i za pružanje konsultantskih, poreskih usluga preduzećima.

Centar organizuje sledeće kurseve:

  • Prednosti nove poreske kreditne politike
  • Fiskalna decentralizacija, fiskalna analiza, projekcije javnih rashoda i prihoda i upravljanje javnim finansijama
  • Finansijsko programiranje (kurs za javne službenike na svim nivoima vlasti, sadašnje i buduće kreatore ekonomske politike).
U cilju popularizacije javnih finansija i njihove uloge, namera Centra je i štampanje sledećih publikacija:

  • Poreski vodič za građane
  • Poreski vodič za preduzeća
  • Poreski leksikon.
- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije


 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF