početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
Centri
CENTAR ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO
CENTAR ZA ORGANIZACIJU I LIDERSTVO
CENTAR ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
CENTAR ZA KORPORATIVNE FINANSIJE
CENTAR ZA IZRADU I OCENU INVESTICIONIH PROGRAMA
CENTAR ZA MARKETING
CENTAR ZA JAVNE FINANSIJE
CENTAR ZA IZRADU I OCENU INVESTICIONIH PROGRAMA

Budući da se naša privreda nalazi u periodu intenzivne i ubrzane privatizacije i da predstoji značajno otvaranje prema svetu, a time i priliv inostranog kapitala, kao i da se u skladu sa tim očekuje pojačana investiciona aktivnost, u okviru ovog centra u narednom periodu treba očekivati povećane aktivnosti.

Osnovni zadatak ovog Centra biće:

  • izrada predinvesticionih programa
  • izrada investicionih programa
  • ocena investicionih programa
  • izrada biznis planova
  • pružanje raznovrsnih konsultantskih usluga vezanih za delatnost centra.

Fakultet ima značajne resurse koji mogu efikasno, kvalitetno i konkurentno odgovoriti na sve vrste zahteva vezane za delokrug rada centra.

- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije


 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF