početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
Centri
CENTAR ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO
CENTAR ZA ORGANIZACIJU I LIDERSTVO
CENTAR ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
CENTAR ZA KORPORATIVNE FINANSIJE
CENTAR ZA IZRADU I OCENU INVESTICIONIH PROGRAMA
CENTAR ZA MARKETING
CENTAR ZA JAVNE FINANSIJE
CENTAR ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

Polazeći od osnovnih karakteristika savremenih finansijskih tržišta, kao i rasta interesa i značaja ove materije za našu zemlju, Ekonomski fakultet u Beogradu osnovao je Centar za hartije od vrednosti.

Time su stvorene osnove za kvalitetnije izučavanje, pre svega finansijskih, ali i svih ostalih nastavnih disciplina, što treba da predstavlja značajan korak ka daljem razvoju ekonomske nauke na našim prostorima.- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF