početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
Centri
CENTAR ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO
CENTAR ZA ORGANIZACIJU I LIDERSTVO
CENTAR ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
CENTAR ZA KORPORATIVNE FINANSIJE
CENTAR ZA IZRADU I OCENU INVESTICIONIH PROGRAMA
CENTAR ZA MARKETING
CENTAR ZA JAVNE FINANSIJE
CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO

Centar za preduzetništvo je u sastavu NICEF-a Ekonomskog fakulteta u Beogradu.Centar za preduzetništvo je jedna od prvih konsultantskih organizacija specijalizovanih za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća (PMSP) u našoj zemlji. Misija Centra je da preko svojih programa, projekata i konsultantskih usluga promoviše i praktično primeni ideje preduzetništva i pruži podršku osnivanju i razvoju MSP.
Korisnici usluga Centra su: preduzetnici, odnosno MSP, vlade, vladini ograni i jedinice državne uprave na različitim nivoima i stručna i naučna javnost.

DELATNOST
Konkretnije, po osnovnim grupama aktivnosti, Centar pruža sledeće usluge:
- Konsultantske usluge: izrada poslovnih planova, unapređenje poslovanja, organizovanje preduzeća i pojedinih poslovnih funkcija (marketing, finansije, računovodstvo i sl.), uvođenje i komercijalizacija novog proizvoda, razvijanje kanala prodaje i distribucije za klijenta, kontinuirano praćenje tržišta za konkretne naručioce, uvođenje informacionog sistema, pripremanje i organizovanje poslovnih pregovora, investicioni projekti, kreditni zahtevi itd;

- Obuka: obrazovno - instruktivni seminari i treninzi za različite kategorije korisnika, kreativne radionice i sl. o određenim specifičnim problemima;

- Izdavačka i produkcijska delatnost: izdavanje praktičnih i popularnih materijala za potrebe unapređenja poslovanja (priručnika, brošura, softvera i sl.), kreiranje poslovnog identiteta i konkurentskog profila (marka proizvoda, industrijski i grafički dizajn, promotivne poruke, slogani, spotovi, oglasi, scenariji, sajamski nastupi), produkcija (posredovanje u domenu grafičke, štampane, filmske, elektronske i video produkcije i koncepcijsko usmeravanje i kontrola odabranih producenata);

- Istraživanje sektora MSP: izveštavanje, razvoj baza podataka o MSP, analiza efekata privredno - sistemskih rešenja na sektor MSP, predlaganje mera ekonomske politike i sl.

- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije


 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF