početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
ESP Today
alumni
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
MONOPOLIST
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
Debatni klub
BIBLIOTEKABiblioteka Ekonomskog fakulteta je formirana odmah po osnivanju Ekonomsko-komercijalne visoke škole 1937. godine. Do rata biblioteka je sakupila 8.100 knjiga i časopisa. Za vreme rata i okupacije biblioteka se nije razvijala. Po oslobođenju je u kratkom periodu obogatila svoj knjižni fond: iz fonda formiranog konfiskacijom knjiga, pripajanjem knjižnog fonda Trgovačke komore, Privrednog instituta i ostalih instituta Fakulteta.

Danas je biblioteka Ekonomskog fakulteta u Beogradu najveća takve vrste u zemlji. Ona raspolaže sa preko 127.000 naslova knjiga, a preko 210.000 jedinica knjižnog fonda. Povećanju fonda doprineli su nabavka strane stručne literature za potrebe i po izboru nastavnika i saradnika u toku 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004. godine   u svakoj nabavljeno po min. 500 knjiga , integracija sa Institutom za ekonomska istraživanja, razni legati, pokloni, razmene, pretplata na domaće i strane časopise (2 časopisa dobija preko Coordi sistema, preko COBISS-a elektronska baza časopisa). Stalno povećavanje fondova domaće i inostrane naučne literature i njihovo popunjavanje najkvalitetnijim i najnovijim publikacijama iz oblasti društveno-ekonomskih nauka omogućeno je kroz sistematsko pribavljanje dokumenata o dostignućima nauke iz disciplina koje Fakultet neguje, kao i povećanjem broja udžbeničke literature - jednog od osnovnih faktora u odvijanju efikasnijeg i uspešnijeg studiranja.

Biblioteku sačinjavaju: centralni knjižni fond, fond časopisa sa čitaonicom, priručna biblioteka sa čitaonicom (sa oko 100 mesta) i magacin. Knjižne fondove Biblioteke koristi veliki broj čitalaca: studenati našeg i drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu i studenti privatnih škola i srednjoškolaca, naučno-nastavno osoblje i saradnici. Korišćenje bibliotečkih fondova regulisano je posebnim Pravilnikom o korišćenju fondova i usluga Biblioteke.


Upravnik biblioteke:Olivera Jevtić

Bibliotekari: Gordana Đukić
                  Radiša Stojanović
PRETRAGA FONDA KNJIGA


ELEKTRONSKI ČASOPISI I BAZE PODATAKA


ODLUKA ZA KORISNIKE VAN FAKULTETA


BILTEN PRINOVLJENIH IZDANJA BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU (JANUAR-MART 2009. GODINE)


 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF