početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
ELEKTRONSKI ČASOPISI I BAZE PODATAKA

 

Pristup člancima na stranim servisima omogućen je sa računara koji se nalaze na akademskoj mreži (proxy.rcub.bg.ac.yu).
Važno!!! Zabranjeno je preuzimanje svih radova iz jedne sveske časopisa (od korice do korice) jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije. Sve vaše primedbe, predloge i sugestije u vezi sa elektronskom bazom časopisa, a u cilju unapređenja iste, slati na adresu: oljajev@ekof.bg.ac.rs. Prilikom pretraživanja uvek koristiti "Advanced Search" uz korišćenje Bool-ovih operatora, osim kod fraza. Univerzitetska biblioteka preporučuje našim nastavnicima sledeće baze: EBSCO, Emerald, J-Store, Science Directory.

 

Narodna biblioteka Srbije(www.nb.rs)

 

KoBSON - Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (www.kobson.nb.rs)

Konzorcijum bibliteka za objedinjenu nabavku (KOBSON) je novi oblik orgnizovanja biblioteka Srbije. Osnovni ciljevi udruživanja su:

 • nabavka stranih naučnih informacija
 • prelazak sa papirnih izdanja na elektronska
 • unapređenje pristupa elektronskim informacijama.

Decembra 2001-e godine oformljena je posebna Web stranica Centra za naučne informacije i referalnu delatnost Narodne biblioteke Srbije. Na ovoj stranici su date su osnovne informacije o dostupnim elektronskim servisima (Web of Science, Blackwell, Cambridge University Press, Emerald, JSTOR, Springer Link, SciFinder, EBSCO, Kluwer, ProQuest i drugi). U okviru ELECAS-a možemo vršiti pretraživanje po raznim kriterijumima, a dobijeni rezultati nam pokazuju u kojim elektronskim servisima je taj časopis dostupan. Kliknuvši na link “detalji” dobijamo osnovne podatke o časopisu (mesto izdanja, izdavač, ISSN broj, učestalost izlaženja), u kojim elektronskim servisima je dostupan i od koje godine, impact faktoru (koji pokazuje koliko puta su članci iz tog časopisa bili citirani u odnosu na ukupan broj objavljenih članaka u toj godini), kao i kojoj kategoriji taj časopis pripada.

Ceo projekat pristupa elektronskim servisima je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Za ovu godinu su sredstva obezbeđena i očekuje se unapređenje ponude časopisa i poboljšanje servisa.

Broj časopisa: 35000 elektronski dostupnih časopisa.

Ograničenja: Kod velikog broja časopisa postoji zakašnjenje od 6 meseci do 3 godine kada su dati samo abstrakti i bibliografske reference. Takođe postoji zabrana preuzimanja svih radova iz jedne sveske časopisa (od korica do korica) jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije.

Moguće pretraživanje: U okviru ELECAS-a možemo vršiti pretraživanje časopisa po naslovu, nekoj reči iz naslova, ISSN broju ili po oblasti koja nas interesuje.

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu odštampati, snimiti ili poslati na mail.

 

EBSCO

EBSCO je elektronski servis koji pruža pristup do 12 baza podataka. Za oblast ekonomije najinteresantniji su Business Source Premier i Academic Search Premier. U ovom servisu se u elektronskom obliku nalaze časopisi od 1960. godine (početna godina se razlikuje od časopisa do časopisa) pa sve do danas i oni su dati u full-tekstu.

Broj časopisa: 14800 različitih naslova časopisa pretežno iz oblasti društvenih nauka i medicine.

Ograničenja: Kod nekih časopisa postoji zakašnjenje od 6 meseci do 3 godine i tada su dati samo abstrakti i bibliografske reference.

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po autoru, ključnoj reči ili naslovu, uz izbor opcije Full Text i Peer (Scholarly) Journals (recenzirani časopisi).

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu odštampati, snimiti ili poslati na mail.

 

ProQuest

PROQUEST je jedan od najvećih izdavača full-tekst baze podataka. U okviru ProQuesta dostupne su sledeće baze:

 • ProQuest Applied Science and Technology
 • ProQuest Computing
 • ProQuest Telecommunications
 • ProQuest General Science
 • ProQuest Career and Technical Ecucation
 • ProQuest Social Science
 • ProQuest Education Journals
 • ProQuest ABI Trade and Industry
 • ProQuest Agriculture Journals
 • ProQuest Nursing Journals

U ovom servisu se u elektronskom obliku u full-tekstu nalaze časopisi od 1990. godine do danas.

Broj časopisa: 3322 naslova časopisa.

Ograničenja: Kod velikog broja časopisa postoji zakašnjenje od 6 meseci do 3 godine kada su dati samo abstrakti i bibliografske reference. Takođe postoji zabrana preuzimanja svih radova iz jedne sveske časopisa (od korica do korica) jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije.

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu, autoru i ključnoj reči.

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu odštampati, snimiti ili poslati na mail

 

ProQuest - UMI

 

J stor

JSTOR je arhivska baza u kojoj se u elektronskom obliku nalaze časopisi od početka izlaženja do 1998. godine i oni su dati u full-tekstu (PDF format) sa abstraktom i bibliografskim referencama za svaki članak.

Broj časopisa: 1166 naslova časopisa.

Ograničenja: Postoji zabrana preuzimanja svih radova iz jedne sveske časopisa (od korica do korica) jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije.

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu, autoru i ključnoj reči.

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu odštampati, snimiti ili poslati na mail

 

 

Cambridge University

Cambridge University Press je integralni deo Univerziteta u Kembridžu i vekovima je svojom izdavačkom i štamparskom delatnošću činio dostupnim širom sveta značajan broj akademskih i udžbeničkih knjiga, časopisa, istraživačkih radova, enciklopedija, rečnika i Biblije. Od 2004. godine elektronski su dostupni u PDF-formatu.

Broj časopisa: Obuhvata 199 časopisa

Ograničenja: Zabranjeno je preuzimanje svih radova iz jedne sveske časopisa (od korice do korice), jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije.

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu publikacije, autoru i ključnoj reči

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu odštampati ili snimiti

 

Emerald

Emerald baza podataka sadrži elektronske časopise posebno iz oblasti menadžmenta, bibliotekarstva, ali i značajan broj naslova iz tehničkih disciplina. Servis je u redovnoj upotrebi od januara 2005. godine. Sva izdanja su data u full-tekstu.

Broj časopisa: Emerald sadrži 167 naslova.

Ograničenja: Pristup ovom servisu ostvaruje se preko korisničkog imena i lozinke koje su jedinstvene za svaki univerzitet u Srbiji. 

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu publikacije, autoru i ključnoj reči

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu poslati na email

 

Oxford Journals ( www.oxfordjournals.org )

Poznati izdavač naučnih informacija Oxford University Press je omogućio pristup svojim full-text bazama preko Internat-a .

Broj časopisa: 191 naslov časopisa iz oblasti biomedicine, matematike, fizike, prava, društvenih i humanističkih nauka. Iz oblasti ekonomije ima 24 naslova časopisa

Ograničenja: Zabranjeno je preuzimanje svih radova iz jedne sveske časopisa (od korice do korice), jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije.

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu publikacije, autoru i ključnoj reči

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu poslati na email

 

Science Direct

Elsevier preko svog servisa Science Direct nudi pristup svojim izdanjima časopisima u punom tekstu za 2003-u godinu, kao i za prethodni period 1998-2002. Probni pristup je omogućen u decembru 2002. godine

Broj časopisa: 1833 naslova časopisa.

Ograničenja: Zabranjeno je preuzimanje svih radova iz jedne sveske časopisa (od korice do korice), jer bi to moglo dovesti do ukidanja pristupa tom servisu celoj akademskoj zajednici Srbije.

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu publikacije, autoru i ključnoj reči

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu poslati na email

 

Springer LINK

Springer je još jedan od izdavača koji je od 1996. godine omogućio pristup svojim full-text bazama iz oblasti nauke, tehnike i medicine preko Internet-a.

Broj časopisa: On trenutno nudi preko 1250 naslova časopisa sa punim tekstom i 3190 naslova knjiga u elektronskom obliku.

Ograničenja: Ovaj servis postaje dostupan tek ako se zainteresovana institucija ili Konzorcijum pretplati na barem deset časopisa u vidu papirnih izdanja. Postavljeni uslov ostvaren je koordinarnom nabavkom časopisa

Moguće pretraživanje: Pretraživanje se može vršiti po naslovu publikacije, autoru i ključnoj reči

Napomena: Rezultati pretraživanja se mogu poslati na email

 
PRETRAGA FONDA KNJIGA


ELEKTRONSKI ČASOPISI I BAZE PODATAKA


ODLUKA ZA KORISNIKE VAN FAKULTETA


BILTEN PRINOVLJENIH IZDANJA BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU (OKTOBAR-DECEMBAR 2008. GODINE) 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF